Επικοινωνία

Στοιχεία ΚΣΕ 2ο Δ.Σ. Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

Διεύθυνση : ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 30

Τηλέφωνο : 2373022778

Στοιχεία Υπεύθυνου Επικοινωνίας:ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Email : 2dimmoud at sch.gr

Τ.Κ : 63200

Πόλη :N.MOYΔΑΝΙΑ

Επιμορφωτής: Βασίλης Μισαηλίδης

Δάσκαλος Δ.Σ.. Σημάντρων Χαλκιδικής
http://users.sch.gr/misailidis
http://ksemoudania.wikidot.com
Κιν: 6970052459
email: vmisailidis at gmail.com
misailidis at sch.gr

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License