ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Όνομα: ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
Επίθετο: ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
Τόπος γέννησης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τόπος καταγωγής: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Σπουδές: ΠΤΥΧΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.Π.Θ , Ε.Ν.Γ, ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΤΕΦΑΑ Α.Π.Θ.
Γλώσσες: ΑΓΓΛΙΚΑ
Ενδιαφέροντα: INTERNET, ΜΟΥΣΙΚΗ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
E-mail:daskala83 at gmail.com, daskala83 at hotmail.com
My blog


ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ/ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ.

Αναφορές υλοποίησης 1ου διδακτικού σεναρίου με θέμα ΤΑ ΖΩΑ.
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ονοματεπώνυμο: Κωτσοπούλου Ελισσάβετ
Ειδικότητα: Δασκάλα ΠΕ/70
Τάξη: Β’
Γνωστικό αντικείμενο: Μελέτη Περιβάλλοντος
Θεματική ενότητα: Τα ζώα http://ksemoudania.wikidot.com/local--files/elissav/ZOA.pdf

1η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Εφαρμογή 1ου Φύλλου Εργασίας του σεναρίου
Οργάνωση διδασκαλίας και υλικοτεχνική υποδομή.
Ημερομηνία: 25/02/2011
Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα
Αριθμός μαθητών: 14
Διαθέσιμος εξοπλισμός: Εργαστήριο πληροφορικής με 7 διαθέσιμους σταθμούς εργασίας, βιντεοπροβολέας και φορητός υπολογιστής.
Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε: Kidspiration

Δραστηριότητα
Στόχος: Να μάθουν τι χρειάζονται τα ζώα για να αναπτυχθούν και να ζήσουν.
Πορεία διδασκαλίας και αξιολόγηση: Οι μαθητές εργάστηκαν σε ανομοιογενείς ομάδες εργασίας των δύο ατόμων, με εναλλασσόμενους ρόλους εκφωνητή – χειριστή Η/Υ. Αρχικά προβλήθηκε μέσω του βιντεοπροβολέα μια εικόνα με διάφορα ζώα του πλανήτη ως προκαταβολικός οργανωτής για να δούμε τις πρότερες γνώσεις των μαθητών. Έπειτα δόθηκε ένα φύλλο εργασίας σε κάθε ομάδα. Το φύλλο εργασίας είχε μία δραστηριότητα που έπρεπε να γίνει στο περιβάλλον του λογισμικού Kidspiration και μία άσκηση εμπέδωσης που έπρεπε να συμπληρωθεί πάνω στο φύλλο εργασίας. Η δραστηριότητα στο Kidspiration ζητούσε από τους μαθητές να ενώσουν με βέλη τις εικόνες που δείχνουν τις ανάγκες των ζώων με τα διάφορα ζωάκια κι έπειτα να απαντήσουν στην ερώτηση εμπέδωσης. Ακολούθησε συζήτηση σχετικά με τις επιλογές των μαθητών και βγήκαν τα ανάλογα συμπεράσματα.
Υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον για τη δραστηριότητα, γιατί το περιβάλλον εργασίας ήταν διαφορετικό από το παραδοσιακό και οι μαθητές ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό. Δεν παρουσιάστηκε καμιά δυσκολία και οι μαθητές ολοκλήρωσαν σχεδόν ταυτόχρονα την εργασία τους. Μάλιστα ζητήθηκε από την εκπαιδευτικό όλα τα μαθήματα της Μελέτης Περιβάλλοντος να γίνονται με αυτόν τον τρόπο. Ο στόχος που τέθηκε αρχικά υλοποιήθηκε σε ικανοποιητικό βαθμό.

2η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Εφαρμογή 2ου Φύλλου Εργασίας του σεναρίου
Οργάνωση διδασκαλίας και υλικοτεχνική υποδομή.
Ημερομηνία: 4/03/2011
Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα
Αριθμός μαθητών: 12
Διαθέσιμος εξοπλισμός: Εργαστήριο πληροφορικής με 6 διαθέσιμους σταθμούς εργασίας.
Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε: Kidspiration

Δραστηριότητα
Στόχος: Να ταξινομούν τους ζωικούς οργανισμούς με κριτήριο τις διατροφικές τους συνήθειες (φυτοφάγα, σαρκοφάγα, παμφάγα).
Πορεία διδασκαλίας και αξιολόγηση: Οι μαθητές εργάστηκαν σε ανομοιογενείς ομάδες εργασίας των δύο ατόμων, με εναλλασσόμενους ρόλους εκφωνητή – χειριστή Η/Υ. Έπειτα δόθηκε ένα φύλλο εργασίας σε κάθε ομάδα. Το φύλλο εργασίας περιλάμβανε μία δραστηριότητα που έπρεπε να γίνει στο περιβάλλον του λογισμικού Kidspiration και μία άσκηση εμπέδωσης που έπρεπε να συμπληρωθεί πάνω στο φύλλο εργασίας. Η δραστηριότητα στο Kidspiration ζητούσε από τους μαθητές να σύρουν και να αφήσουν μέσα σε καρότσια τα ανάλογα φαγητά που τρώει κάθε ομάδα ζώων (φυτοφάγα, σαρκοφάγα, παμφάγα) έτσι ώστε κάθε ομάδα ζώων να έχει από δύο είδη φαγητού στο καρότσι του και να μη περισσέψει κανένα. Έπειτα, πάνω στο φύλλο εργασίας, έπρεπε να συμπληρώσουν μία άσκηση αντιστοίχησης. Ακολούθησε συζήτηση σχετικά με τις επιλογές των μαθητών τόσο στη δραστηριότητα με το Kidspiration όσο και στην άσκηση εμπέδωσης και βγήκαν τα ανάλογα συμπεράσματα.
Οι μαθητές εργάστηκαν αρμονικά κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων, δεν παρουσιάστηκε καμιά δυσκολία και ο χρόνος της μίας διδακτικής ώρας ήταν επαρκής για την εκτέλεσή τους. Οι μαθητές ήταν ενθουσιασμένοι και γέλασαν πολύ σκεπτόμενοι ότι και τα ζώα μπορεί να πηγαίνουν σε ένα δικό τους Supermarket και να ψωνίζουν τα τρόφιμά τους και μάλιστα κάποιες ομάδες με δική τους πρωτοβουλία άνοιξαν τη βιβλιοθήκη με τις εικόνες του Kidspiration και προσθέσανε στο καλάθι κι άλλες τροφές. Ο στόχος που τέθηκε αρχικά υλοποιήθηκε σε ικανοποιητικό βαθμό.


3η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Εφαρμογή 3ου Φύλλου Εργασίας του σεναρίου
Οργάνωση διδασκαλίας και υλικοτεχνική υποδομή.
Ημερομηνία: 11/3/2011
Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα
Αριθμός μαθητών: 14
Διαθέσιμος εξοπλισμός: Εργαστήριο πληροφορικής με 7 διαθέσιμους σταθμούς εργασίας.
Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε: Kidspiration

Δραστηριότητα
Στόχος
: Να ταξινομούν τους ζωικούς οργανισμούς με κριτήριο τα εξωτερικά χαρακτηριστικά τους (είδος άκρων, κάλυψη σώματος).
Πορεία διδασκαλίας και αξιολόγηση: Οι μαθητές εργάστηκαν σε ανομοιογενείς ομάδες εργασίας των δύο ατόμων, με εναλλασσόμενους ρόλους εκφωνητή – χειριστή Η/Υ. Δόθηκε ένα φύλλο εργασίας σε κάθε ομάδα. Το κάθε φύλλο εργασίας περιλάμβανε μία δραστηριότητα που έπρεπε να γίνει στο περιβάλλον του λογισμικού Kidspiration και μία άσκηση εμπέδωσης που έπρεπε να συμπληρωθεί πάνω στο φύλλο εργασίας. Η δραστηριότητα στο Kidspiration ζητούσε από τους μαθητές να σύρουν και να αφήσουν τα ζώα που δίνονται, στις ομάδες που ανήκουν σύμφωνα με τα εξωτερικά τους χαρακτηριστικά (αριθμός ποδιών, φτερά, πτερύγια κ.α.). Έπειτα, πάνω στο φύλλο εργασίας, έπρεπε να συμπληρώσουν μία άσκηση που είχε ένα πίνακα. Στην κάθετη στήλη του πίνακα υπήρχαν διάφορα ζώα και στην οριζόντια οι διάφορες ομάδες των ζώων σύμφωνα με τα εξωτερικά τους χαρακτηριστικά. Οι μαθητές έπρεπε να βάλουν το σημαδάκι Χ στο κουτάκι που συναντιόνταν κάθε ζώο με την ομάδα του. Ακολούθησε συζήτηση σχετικά με τις επιλογές των μαθητών τόσο στη δραστηριότητα με το Kidspiration όσο και στην άσκηση εμπέδωσης και βγήκαν τα ανάλογα συμπεράσματα.
Οι μαθητές εργάστηκαν αρμονικά κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων . Βοήθεια χρειάστηκαν στην άσκηση εμπέδωσης γιατί δύο παιδιά αλβανικής καταγωγής δε γνώριζαν το μπαρμπούνι και τη σαρδέλα. Μάλιστα το ένα από τα δύο για τη σαρδέλα σημείωσε Χ στην ομάδα με τα τετράποδα γιατί όπως χαρακτηριστικά είπε η σαρδέλα είναι το όνομα ενός σκυλιού σε γνωστή σατιρική τηλεοπτική εκπομπή. Ο στόχος που τέθηκε αρχικά υλοποιήθηκε σε ικανοποιητικό βαθμό.

4η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Εφαρμογή 4ου Φύλλου Εργασίας του σεναρίου
Οργάνωση διδασκαλίας και υλικοτεχνική υποδομή.
Ημερομηνία: 18/03/2011
Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες
Αριθμός μαθητών: 14
Διαθέσιμος εξοπλισμός: Αίθουσα προβολών με τηλεόραση και DVD player και βιντεοπροβολέας στην κανονική αίθουσα διδασκαλίας.
Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε: Δεν χρησιμοποιήθηκε κάποιο λογισμικό.

Δραστηριότητα
Στόχος
: Να αναγνωρίσουν χαρακτηριστικά κατοικίδια και άγρια ζώα και να τα ταξινομήσουν.
Πορεία διδασκαλίας και αξιολόγηση: Κατά τη διάρκεια της πρώτης διδακτικής ώρας προβάλαμε στους μαθητές ένα εκπαιδευτικό DVD του National Geographic με θέμα τα άγρια και ήμερα ζώα. Στην ταινία αυτή παρουσιάζονταν οι ομοιότητες και οι διαφορές των άγριων ζώων ( τίγρης, πούμα, λύκος κ.α.) με τα ήμερα ζώα (γάτα, σκύλος) καθώς και η εξέλιξή τους μέσα στο πέρασμα των χρόνων αλλά και οι οικογένειες των ζώων και η μετάλλαξη και προσαρμοστικότητά τους σύμφωνα με το περιβάλλον στο οποίο ζουν. Αφού ολοκληρώθηκε η προβολή και κατά τη διάρκεια της δεύτερης διδακτικής ώρας μεταφερθήκαμε πίσω στην τάξη μας όπου δόθηκε στους μαθητές ένα φύλλο εργασίας. Κάθε μαθητής εργάστηκε μόνος του κι έπρεπε ανακαλώντας στη μνήμη του όσα είχε δει στην ταινία να κόψει και να κολλήσει τις διάφορες εικόνες ζώων στη σωστή οικογένεια που ανήκουν. Αφού ολοκληρώθηκε η δραστηριότητα από τους μαθητές η σωστή ταξινόμηση προβλήθηκε με τη βοήθεια του βιντεοπροβολέα και οι μαθητές έκαναν αυτοδιόρθωση. Ακλούθησε συζήτηση σχετικά με τις οικογένειες των ζώων και την ταξινόμησή τους σε άγρια και ήμερα ζώα και όλοι οι μαθητές ανέφεραν τα ήμερα ζώα που φιλοξενούν ο καθένας σπίτι του.
Οι μαθητές παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον το DVD και το ενδιαφέρον τους παρέμεινε ζωηρό και σε όλη τη διάρκεια της δεύτερης διδακτικής ώρας. Δυσκολίες δεν παρουσιάστηκαν και οι μαθητές ολοκλήρωσαν ταυτόχρονα την εργασία τους και συμμετείχαν όλοι στην εξαγωγή των συμπερασμάτων. Ο στόχος που τέθηκε αρχικά υλοποιήθηκε σε ικανοποιητικό βαθμό.

5η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Εφαρμογή 5ου Φύλλου Εργασίας του σεναρίου
Οργάνωση διδασκαλίας και υλικοτεχνική υποδομή.
Ημερομηνία: 01/04/2011
Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες
Αριθμός μαθητών: 14
Διαθέσιμος εξοπλισμός: Εργαστήριο πληροφορικής με 7 διαθέσιμους σταθμούς εργασίας με σύνδεση στο διαδίκτυο κι έναν εκτυπωτή.
Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε: Internet Browsers, Revalation Natural Art

Δραστηριότητα
Στόχος
: Να ασχοληθούν με θέματα προστασίας των ζώων.
Πορεία διδασκαλίας και αξιολόγηση: Οι μαθητές εργάστηκαν σε ανομοιογενείς ομάδες εργασίας των δύο ατόμων, με εναλλασσόμενους ρόλους εκφωνητή – χειριστή Η/Υ. Κάθε ομάδα είχε στον υπολογιστή της ανοιχτό ένα αρχείο με ένα έτοιμο φύλλο εργασίας . Το φύλλο εργασίας είχε δύο δραστηριότητες. Στην πρώτη οι μαθητές καλούνταν να επισκεφτούν 2 διευθύνσεις στο Ίντερνετ και να παρακολουθήσουν από το Youtube ένα βίντεο σχετικά με τη χελώνα Καρέττα – Καρέττα και ένα βίντεο σχετικά με τη μεσογειακή φώκια Μονάχους – Μονάχους. Αφού όλοι οι μαθητές παρακολούθησαν τα δύο βίντεο σχετικά με την προστασία αυτών των δύο απειλούμενων ειδών, συζητήθηκαν διάφορα θέματα προστασίας των ζώων. Στη δεύτερη δραστηριότητα οι μαθητές έπρεπε να μπουν στο περιβάλλον του λογισμικού Revelation Natural Art και σύμφωνα με όσα γνωρίζουν αλλά κι όσα συζητήθηκαν προηγουμένως, να δημιουργήσουν μία αφίσα με θέμα την προστασία των ζώων. Μόλις οι ομάδες ολοκλήρωσαν την αφίσα τους, τα έργα τους εκτυπώθηκαν και κρεμάστηκαν στον κεντρικό πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου έτσι ώστε να ευαισθητοποιηθούν και οι υπόλοιποι μαθητές του σχολείου.
Οι μαθητές εργάστηκαν αρμονικά κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων κι έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον στη δραστηριότητα με τη δημιουργία της αφίσας. Πρόβλημα δημιουργήθηκε κατά την παρακολούθηση των βίντεο από το Youtube λόγω χαμηλής ταχύτητας του δικτύου αλλά και λόγω έλλειψης ακουστικών. Ο στόχος που τέθηκε αρχικά υλοποιήθηκε σε ικανοποιητικό βαθμό.

6η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Εφαρμογή 6ου Φύλλου Εργασίας του σεναρίου
Οργάνωση διδασκαλίας και υλικοτεχνική υποδομή.
Ημερομηνία: 08/04/2011
Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα
Αριθμός μαθητών: 14
Διαθέσιμος εξοπλισμός: Εργαστήριο πληροφορικής με 7 διαθέσιμους σταθμούς εργασίας με σύνδεση στο διαδίκτυο
Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε: Hot Potatoes

Δραστηριότητα
Στόχος
: Τελική (διαπιστωτική αξιολόγηση) σχετικά με την υλοποίηση των στόχων που τέθηκαν στην αρχή του σεναρίου
Πορεία διδασκαλίας και αξιολόγηση: Όσον αφορά την τελική αξιολόγηση σχετικά με την υλοποίηση ή μη των στόχων που τέθηκαν στο σενάριο, δόθηκε στους μαθητές ένα φύλλο αξιολόγησης. Οι μαθητές εργάστηκαν σε ανομοιογενείς ομάδες εργασίας των δύο ατόμων, με εναλλασσόμενους ρόλους εκφωνητή – χειριστή Η/Υ. Το φύλλο εργασίας περιλάμβανε μία δραστηριότητα αξιολόγησης που έπρεπε να υλοποιηθεί στο περιβάλλον εργασίας του λογισμικού Hot Potatoes. Οι μαθητές έπρεπε να ανοίξουν το αντίστοιχο αρχείο και να λύσουν ένα σταυρόλεξο με θέμα ΤΑ ΖΩΑ. Οι ορισμοί για το σταυρόλεξο ήταν από όλη την ύλη που επεξεργάστηκαν κατά τη διάρκεια αυτού του σεναρίου. Αφού όλες οι ομάδες ολοκλήρωσαν τη δραστηριότητα, έγινε έλεγχος και συζήτηση πάνω στις απαντήσεις των μαθητών και στο τέλος μία μικρή προφορική επανάληψη.
Οι μαθητές εργάστηκαν αρμονικά κατά τη διεξαγωγή της δραστηριότητας και δεν παρουσιάστηκε καμιά δυσκολία. Με τη βοήθεια του σταυρόλεξου και της συζήτησης διαπιστώθηκε ότι υλοποιήθηκαν όλοι οι στόχοι που τέθηκαν στην αρχή του σεναρίου.


ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ/ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ.
Αναφορές υλοποίησης 2ου διδακτικού σεναρίου με θέμα Η ΩΡΑ.
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ονοματεπώνυμο: Κωτσοπούλου Ελισσάβετ
Ειδικότητα: Δασκάλα ΠΕ/70
Τάξη: Β’
Γνωστικό αντικείμενο: Μαθηματικά
Θεματική ενότητα: Η ώρα http://ksemoudania.wikidot.com/local--files/elissav/ORA.pdf

7η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Εφαρμογή 1ου Φύλλου Εργασίας του σεναρίου
Οργάνωση διδασκαλίας και υλικοτεχνική υποδομή.
Ημερομηνία: 14/04/2011
Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα
Αριθμός μαθητών: 12
Διαθέσιμος εξοπλισμός: Εργαστήριο πληροφορικής με 6 διαθέσιμους σταθμούς εργασίας.
Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε: «Μαθηματικά Α΄-Β΄» που συνοδεύουν τα βιβλία του δημοτικού σχολείου

Δραστηριότητα
Στόχος
: Να αναγνωρίζουν την ώρα στο αναλογικό και στο ψηφιακό ρολόι.
Πορεία διδασκαλίας και αξιολόγηση: Οι μαθητές εργάστηκαν σε ανομοιογενείς ομάδες εργασίας των δύο ατόμων, με εναλλασσόμενους ρόλους εκφωνητή – χειριστή Η/Υ. Οι μαθητές ακολουθώντας τις οδηγίες του φύλλου εργασίας που τους δόθηκε καθώς και τις οδηγίες του «Άσου» (ο ηλεκτρονικός φίλος του λογισμικού σε σχήμα 1), οδηγούνται στην πρώτη άσκηση όπου πρέπει να αναγνωρίσουν και να επιλέξουν το σωστό αναλογικό ρολόι σύμφωνα με την ώρα που τους δίνεται στην εκφώνηση. Αφού όλοι οι μαθητές ολοκλήρωσαν την πρώτη άσκηση και είδαν και το τελικό τους σκορ για τις απαντήσεις τους, ακολουθώντας πάντα τις οδηγίες οδηγούνται στη δεύτερη άσκηση . Σε αυτή την άσκηση οι μαθητές πρέπει τώρα να παρατηρήσουν την ώρα στο ψηφιακό ρολόι και να διαλέξουν το αναλογικό ρολόι που δείχνει την ίδια ώρα. Με την άσκηση αυτή μπορούν να παίξουν όσες φορές θέλουν.
Οι μαθητές εργάστηκαν αρμονικά κατά τη διεξαγωγή της δραστηριότητας και ο χρόνος της μίας διδακτικής ώρας ήταν επαρκής για την εκτέλεση των δύο ασκήσεων. Οι μαθητές εργάστηκαν με ενθουσιασμό, ειδικά στη δεύτερη άσκηση διότι από τα σχολικά εγχειρίδια δεν τους δίνετε η δυνατότητα να εξασκηθούν πάνω στο 24ωρο ρολόι. Ο στόχος που τέθηκε αρχικά υλοποιήθηκε σε ικανοποιητικό βαθμό.

8η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Εφαρμογή 2ου Φύλλου Εργασίας του σεναρίου
Οργάνωση διδασκαλίας και υλικοτεχνική υποδομή.
Ημερομηνία: 06/05/2011
Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα
Αριθμός μαθητών: 14
Διαθέσιμος εξοπλισμός: Εργαστήριο πληροφορικής με 7 διαθέσιμους σταθμούς εργασίας.
Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε: Κειμενογράφος (MS Word)

Δραστηριότητα
Στόχος
: Να ξεχωρίζουν το λεπτοδείχτη από τον ωροδείχτη.
Πορεία διδασκαλίας και αξιολόγηση: Οι μαθητές εργάστηκαν σε ανομοιογενείς ομάδες εργασίας των δύο ατόμων, με εναλλασσόμενους ρόλους εκφωνητή – χειριστή Η/Υ. Δόθηκε ένα φύλλο εργασίας σε κάθε ομάδα. Οι μαθητές έπρεπε να ανοίξουν από την επιφάνεια εργασίας ένα αρχείο Word στο οποίο υπήρχε η ιστορία του Χρόνη που αγαπάει το χρόνο. Δίπλα σε κάθε κειμενάκι (πλαίσιο) υπήρχε ένα ρολόι χωρίς δείχτες και δεξιά από αυτό 2 δείχτες ίδιου μεγέθους. Οι μαθητές έπρεπε να πάρουν και να τοποθετήσουν τους δείχτες μέσα στο άδειο ρολόι σύμφωνα με την ώρα που έγραφε το κείμενο δίπλα. Μετά χρησιμοποιώντας το ποντίκι έπρεπε να αυξομειώσουν το μήκος των δειχτών ώστε να ξεχωρίζει ο ωροδείχτης από το λεπτοδείχτη. Αφού τελείωσαν με όλα τα ρολόγια, στο τελευταίο κειμενάκι (πλαίσιο) έπρεπε να γράψουν και 2-3 σειρούλες για να δώσουν ένα τέλος στην ιστορία του Χρόνη.
Οι μαθητές εργάστηκαν αρμονικά κατά τη διεξαγωγή της δραστηριότητας αλλά ο χρόνος της μίας διδακτικής ώρας δεν ήταν επαρκής. Το σημείο που δυσκόλεψε λίγο περισσότερο τους μαθητές ήταν στο κεντράρισμα των δειχτών μέσα στο άδειο ρολόι και η αυξομείωση του μήκους τους επειδή τα μικρά χεράκια τους δεν είναι ακόμη τόσο σταθερά στην εκτέλεση τέτοιων εργασιών. Όμως κι αυτό αποτέλεσε περεταίρω εξοικείωση και εξάσκηση με τις λειτουργίες του κειμενογράφου (MS Word). Ο στόχος που τέθηκε αρχικά υλοποιήθηκε σε ικανοποιητικό βαθμό.

9η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Εφαρμογή 3ου Φύλλου Εργασίας του σεναρίου
Οργάνωση διδασκαλίας και υλικοτεχνική υποδομή.
Ημερομηνία: 13/05/2011
Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα
Αριθμός μαθητών: 14
Διαθέσιμος εξοπλισμός: Εργαστήριο πληροφορικής με 7 διαθέσιμους σταθμούς εργασίας κι έναν εκτυπωτή.
Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε: Revalation Natural Art

Δραστηριότητα
Στόχος
: Να υπολογίζουν τις χρονικές διάρκειες.
Πορεία διδασκαλίας και αξιολόγηση: Οι μαθητές εργάστηκαν σε ανομοιογενείς ομάδες εργασίας των δύο ατόμων, με εναλλασσόμενους ρόλους εκφωνητή – χειριστή Η/Υ. Οι μαθητές έπρεπε να μπουν στο περιβάλλον του λογισμικού Revalation Natural Art και σύμφωνα με το φύλλο εργασίας που δόθηκε σε κάθε ομάδα να δημιουργήσουν μία εικόνα που να περιλαμβάνει δραστηριότητες που μπορούν να κάνουν στην καθημερινή τους ζωή σε διάστημα 30 λεπτών ή 2 ωρών. Γι’ αυτό το λόγο οι 3 ομάδες είχαν τις δραστηριότητες που διαρκούν 30 λεπτά και οι υπόλοιπες 4 τις δραστηριότητες που διαρκούν 2 ώρες. Μόλις οι ομάδες ολοκλήρωσαν τη ζωγραφιά τους, τα έργα τους εκτυπώθηκαν και ακολούθησε συγκριτική μελέτη των δύο χρονικών διαστημάτων.
Οι μαθητές εργάστηκαν αρμονικά κατά τη διεξαγωγή της δραστηριότητας. Άλλωστε το συγκεκριμένο λογισμικό είναι ένα από τα αγαπημένα των μαθητών διότι το χρησιμοποιούν συχνά και έχουν πολλές επιλογές χρησιμοποιώντας πέρα από τα χρώματα και τις στάμπες. Παρόλο που στο φύλλο εργασίας δόθηκαν παραδείγματα για δραστηριότητες που μπορούν να γίνουν στις δύο χρονικές διάρκειες που ορίσαμε, όλες οι ομάδες δημιούργησαν δικές τους δραστηριότητες. Ο στόχος που τέθηκε αρχικά υλοποιήθηκε σε ικανοποιητικό βαθμό.

10η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Εφαρμογή 4ου Φύλλου Εργασίας του σεναρίου
Οργάνωση διδασκαλίας και υλικοτεχνική υποδομή.
Ημερομηνία: 20/05/2011
Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα
Αριθμός μαθητών: 14
Διαθέσιμος εξοπλισμός: Εργαστήριο πληροφορικής με 7 διαθέσιμους σταθμούς εργασίας με σύνδεση στο διαδίκτυο
Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε: Hot Potatoes

Δραστηριότητα
Στόχος
: Να αναγνωρίζουν τις έννοιες του πριν και του μετά και τη σωστή χρονική εξέλιξη των γεγονότων.
Πορεία διδασκαλίας και αξιολόγηση: Οι μαθητές εργάστηκαν σε ανομοιογενείς ομάδες εργασίας των δύο ατόμων, με εναλλασσόμενους ρόλους εκφωνητή – χειριστή Η/Υ. Σε κάθε ομάδα δόθηκε ένα φύλλο εργασίας. Το φύλλο εργασίας περιλάμβανε μία δραστηριότητα που έπρεπε να υλοποιηθεί στο περιβάλλον εργασίας του λογισμικού Hot Potatoes. Οι μαθητές έπρεπε να ανοίξουν το αντίστοιχο αρχείο και να λύσουν μία άσκηση μπερδεμένης πρότασης. Οι μπερδεμένες προτάσεις είχαν χρονικές αναφορές (έννοιες όπως πριν – μετά και αναφορά σε ώρες) και οι μαθητές έπρεπε αφού τις διαβάσουν, να σκεφτούν και να τις τοποθετήσουν στη σωστή χρονική σειρά. Αφού όλες οι ομάδες ολοκλήρωσαν τη δραστηριότητα, έγινε έλεγχος και συζήτηση πάνω στις απαντήσεις των μαθητών και στο τέλος μία μικρή επανάληψη για όλα όσα μάθαμε σχετικά με την ώρα.
Οι μαθητές εργάστηκαν αρμονικά κατά τη διεξαγωγή της δραστηριότητας και δεν παρουσιάστηκε καμιά δυσκολία. Με τη βοήθεια της άσκησης με τη μπερδεμένη πρόταση και της συζήτησης διαπιστώθηκε ότι υλοποιήθηκαν όλοι οι στόχοι που τέθηκαν στην αρχή του σεναρίου.

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License