Σενάρια για Π.Ε.60

Σενάρια συναδέλφων που πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια της επιμόρφωσή τους στο ΚΣΕ Μουδανιών

Σενάριο για το νηπιαγωγείο με τίτλο « Τα σχήματα » Με το λογισμικό kidspiration της Βασιλικής Αργυροπούλου

Σενάριο για το νηπιαγωγείο με τίτλο «Ο κήπος μας» Με τα λογισμικά: tux paint, PowerPoint της Ms Office, kidspiration & hot potatoes της Βασιλικής Αργυροπούλου


Σενάρια από άλλους συναδέλφους -ισσες

"Τα Μέσα Μεταφοράς" Με το λογισμικό kidspiration
Γιάννης Κίκας

Σενάριο για το νηπιαγωγείο με τίτλο:
«Ο κύκλος του νερού»
του Χαράλαμπου Συμεωνίδη (Νηπιαγωγού)

Σενάριο (δεν έχει την δομή που θέλουμε) για το νηπιαγωγείο με τίτλο:
«Ο Συνεργατικός Σχεδιασμός μιας Ψηφιακής Αφίσας από Νήπια»
της Μαρίας Θεοδωρακάκου (Νηπιαγωγού)

Παιδαγωγικές χρήσεις του Διαδικτύου στο Νηπιαγωγείο
Ιώ Παπαδημητρίου

Μια θεματική προσέγγιση της άνοιξης με χρήση λογισμικού αισθητικής έκφρασης & ανάπτυξης της δημιουργικότητας
Ιώ Παπαδημητρίου

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License