Θέματα σεναρίων που έπεσαν

Εξετάσεις αυτοματοποιημένου θέματος-ερωτήσεις (Δεκέμβρης 2011)

Από τις γνωστές ερωτήσεις πέφτουν ελάχιστες. Κάποιες από τις νέες ερωτήσεις αφορούν:

 • Τους διαδραστικούς πίνακες.
 • Portfolio και web 2 και συμπεριφοριστική μάθηση.
 • Table Top και πού χρησιμοποιείται (διαθεματικά)
 • Web2 και εικονικοί κόσμοι.
 • Ηλεκτρονικά λεξικά.
 • Διαφορά CMS από LMS
 • Στην κοινωνιοπολιτισμική προσέγγιση η αλληλεπίδραση δασκάλου-μαθητή κατέχει σημαντική θέση;
 • Bookmarking = Κοινωνική Σελιδοσήμανση.
 • Διαφορές web1.0 και web2.0
 • Ένας δάσκαλος υποστηρίζει τη δυσχρηστία (κάνουν σκιά, είναι ακριβοί, προϋποθέτουν ειδικές εγκαταστάσεις) των διαδραστκών και ότι δεν εξασφαλίζουν το "ανοικτό μάθημα" αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθούν παραδοσιακά…-ΣΩΣΤΟ
 • Podcast αναφέρει ότι είναι αρχείο video που φυσικά είναι λάθος.
 • To web 2.0 αυξάνει ή μειώνει το ιντερνετικο χάος;
 • Κριτήρια αξιολόγησης ιστοσελίδων (επιλογή 2 από 4).
 • Το ολιστικό ή πραγματολογικό μοντέλο ενδεικνύεται για τη νηπιακή και πρώτη σχολική ηλικία; (το ολιστικό)
 • Ο δάσκαλος που δεν τον ενδιαφέρουν οι γνώσεις των μαθητών (σε …..περιβάλλον) εκφράζει: γνωστικές θεωρίες μάθησης; εποικοδομισμό; κοινωνικό εποικοδομισμό; εγκαθιδρυμένη μάθηση;
 • Τα κλειστού τύπου λογισμικά σε σχέση με του ανοιχτού απαιτούν: λιγότερο, περισσότερο, ίδιο χρόνο εκμάθησης;
 • Υπάρχει copyright στο διαδίκτυο; (ναι)
 • Υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι από τη χρήση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης που πολλές φορές ο χρήστης δε γνωρίζει. (Σωστό)
 • Η ερώτηση ανέφερε τα μειονεκτήματα των διαδραστικών πινάκων (κόστος….) και ζητούσε να απαντήσουμε αν ήταν ορθή ή λανθασμένη η άποψη του εκπαιδευτικού.
 • Ανέφερε τα μοντέλα εισαγωγής ΤΠΕ στην εκπαίδευση και πρότεινε 3 απαντήσεις. Η σωστή: Τεχνοκρατικό-πληροφορική προσέγγιση, Ολιστικό-μέσο, Πραγματολογικό-μέσο και αντικείμενο
 • Ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή ένωση δεν εκτίμησε σωστά την χρησμότητα των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και έτσι χάθηκε πολύτιμος χρόνος. (Λάθος)
 • Οι ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες είναι πολυμεσικές ή υπερμεσικές εφαρμογές; (υπερμεσικές)
 • Κάποιες ερωτήσεις ήταν για το πιο λογισμικό θα χρησιμοποιήσουμε σε μια εποικοδομητική διδασκαλία, κλειστά, ανοιχτά λογισμικά και αντίστοιχες θεωρίες μάθησης κλπ.
 • Ο δημιουργός του wiki είναι ο μόνος που μπορεί να προσθέσει, διαγράψει ή να αλλάξει κάτι. (Λάθος)

Εξετάσεις ανοιχτού θέματος-Σενάριο

Σε ότι αφορά τις εξετάσεις ανοιχτού θέματος, δόθηκαν στους επιμορφούμενους οι άξονες περιγραφής ενός σεναρίου (αυτό που λέμε "Κορμός Σεναρίου") και ένα από τα παρακάτω θέματα. Κατόπιν τους ζητήθηκε να γράψουν (πληκτρολογήσουν) ένα σενάριο καθώς κι ένα ενδεικτικό φύλλο εργασίας που να περιέχει 2 με 3 δραστηριότητες.
Για να δείτε το σχετικό υλικό των εξετάσεων (άξονες περιγραφής) κάνε κλικ εδώ.

Θέματα για ΠΕ 70 (Δεκέμβριος 2011)

Μικρές Τάξεις

 • Τα φυτά του τόπου μας (ΝΕΟ)
 • Καιρικά φαινόμενα (ΝΕΟ)
 • Μέσα μεταφοράς (Διαθεματικό μικρές τάξεις, ΝΕΟ)
 • Ο τόπος μου
 • Ο συγκριτικός βαθμός στα τρία γένη των επιθέτων (Λογισμικά: Διαδίκτυο, Οπτικοποίησης, Εννοιολογικής χαρτογράφησης, Α΄τάξη, ΝΕΟ)
 • Οι περιπέτειες του Οδυσσέα, (επαναληπτικό, Γ΄ τάξη)
 • Διαβάζω το ρολόι, Μετρώ τον χρόνο (Β΄ τάξη, ΝΕΟ)
 • Μαθαίνω να αλληλογραφώ (ΝΕΟ)
 • Τροφή και ενέργεια (Μελέτη, Γ΄ τάξη, ΝΕΟ)
 • Το σώμα μου - Υγεία και υγιεινή (Α' δημοτικού, ΝΕΟ)
 • Γεωμετρικά σχήματα

Μεγάλες Τάξεις

 • Ανθρωπογενές Περιβάλλον (ΝΕΟ)
 • Ακρόπολη (Διαθεματικό, ΝΕΟ)
 • Αριθμητικά μοτίβα
 • Φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας
 • Το ηλεκτρικό κύκλωμα
 • Σύγκριση κλασματικών μονάδων
 • Έννοια της γωνίας (Στ΄ τάξη, ΝΕΟ)
 • Ηλεκτρομαγνήτες (Ε΄ & Στ΄)
 • Μετρήσεις Γωνιών
 • Tα επαγγέλματα στην βιομηχανία (ΝΕΟ)
 • Τρίγωνα (κατασκευή, είδη, μέτρηση, ΝΕΟ)
 • Οι λίμνες της Ελλάδας (ΝΕΟ)
 • Τα βουνά της Ελλάδας (ΝΕΟ)
 • Η Άλωση της Πόλης (Ε' τάξη)

Παλαιότερα Θέματα

 • "Διαγράμματα & Πίνακες" [για μεγάλες τάξεις]
 • "Συγκοινωνίες" για μεγάλες τάξεις.
 • "Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας" για μικρές τάξεις!!!
 • Αξονική συμμετρία. Δ΄-Ε΄-ΣΤ΄τάξεις.
 • "Κυκλοφορικό σύστημα" για μεγάλες τάξεις.
 • Ανθρωπογενές περιβάλλον. Μελέτη Γ΄ τάξης.
 • Ο Μέγας Αλέξανδρος και οι εκστρατείες του.
 • Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (Διαθεματικό), για μικρές τάξεις.
 • Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Διαθεματικό) για μεγάλες τάξεις.
 • Ανακεφαλαίωση της ενότητας ηλεκτρισμός για μεγάλες τάξεις
 • Η Άλωση της Πόλης από τους Φράγκους για μεγάλες τάξεις.
 • Αγωγοί και μονωτές για μεγάλες τάξεις, (χρήση λογισμικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύων και εννοιολογικής χαρτογράφηση).
 • Συγκρίσεις μεγεθών για μικρές τάξεις.
 • Οι Έλληνες κάτω από ξένη κυριαρχία. Ιστορία Δ΄τάξης.
 • Το σχολείο μου Α΄και Β΄τάξη από την Μελέτη. λογισμικά γενικής χρήσης , οπτικοποίησης, διαδικτύου και εννοιολογικής χαρτογράφησης.
 • Μοτίβα Γ΄Δημοτικού.
 • Επεξεργασία δεδομένων, για μεγάλες τάξεις.
 • Κλάσματα-έννοια -Συγκρίσεις.

 • Προετοιμασία 28ης Οκτωβρίου για τις μεγάλες τάξεις
 • Ο κύκλος του νερού για Γ΄ δημοτικού
 • Ο κύκλος του νερού για Α΄ Δημ και νηπιαγωγείο
 • Λόγοι -αναλογίες
 • Μικροί λογοτέχνες (ανάλυση και σύνθεση ποιήματος) - Γλώσσα Γ τάξης
 • Μεγάλες εκστρατείες - Γλώσσα & ιστορία Γ τάξης
 • Μαθηματικά: σύγκριση-διάταξη δεκαδικών
 • Ηλεκτρισμός
 • Ποσοστά
 • Λέξεις και φράσεις στη γλώσσα άλλων λαών (διαθεματικό)
 • Γεωγραφία: γεωγραφικές συντεταγμένες, ισημερινός, μεσημβρινοί, παράλληλοι
 • Η παγκοσμιοποίηση, διαφορετικοί λαοί, διαφορετικές γλώσσες, ένα παγκόσμιο χωριό
 • Λογοτεχνία και Ιστορία
 • Σπονδυλωτά ζώα
 • Ενέργεια
 • Τοπική ιστορία
 • Διαθεματικό για τη μόλυνση του περιβάλλοντος
 • Κλάσματα
 • Οι άθλοι του Ηρακλή
 • Το θέατρο στο σχολείο - διαθεματική προσέγγιση
 • Η διδασκαλία του μέσου όρου,
 • Η διδασκαλία της ποίησης,
 • Το πράσινο στην πόλη μας
 • Παραλληλία
 • H εφημερίδα του σχολείου μας
 • Οι τέσσερις εποχές (διαθεματικό)
 • H θρησκεία των αρχαίων Ελλήνων στο μάθημα της Ιστορίας και Γλώσσας στην Γ΄τάξη
 • Παραγωγή, ανάπτυξη και οργάνωση των ιδεών σε κείμενο. Γλώσσα και Ιστορία Ε, ΣΤ.
 • Η ευαισθητοποίηση στην υπερκατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (Μελέτη Α΄ τάξης).
 • Συμμετρία τριγώνων για μικρές τάξεις.
 • Λογοτεχνία για μεγάλες τάξεις.
 • Ψηφιακός τουριστικός οδηγός (Διαθεματικό: Γλώσσα - Ιστορία - Γεωγραφία)
 • Tα γεωμετρικά σχήματα- στερεά και γραμμές από α και β δημοτικού.
 • "Τα παιδικά παιχνίδια" και αφορούσε στη Γλώσσα Γ' τάξη
 • Μονάδες μέτρησης
 • Oι περιπέτειες του Οδυσσέα (Γ΄ τάξη)
 • Μέτρηση μήκους (Β΄ τάξη)
 • Παράλληλες ευθείες
 • Φωτοσύνθεση
 • Τα παιδικά παιχνίδια: Ο ρόλος του παιχνιδιού στη ζωή των παιδιών" Γλώσσα Γ΄ Τάξης
 • Κατοικία Γ Δημοτικού
 • Η ζωή στο σχολείο-Ευθύνες δικαιώματα υποχρεώσεις Α' Β' Δημοτικού
 • Σύγκριση δεκαδικών αριθμών Δ' Ε΄Στ' Παγκοσμιοποίηση Διαθεματικό
 • Ανακεφαλαίωση της ενότητας ηλεκτρισμός
 • Επεξεργασία δεδομένων στις μεγάλες τάξεις
 • Οι Έλληνες κάτω από ξένη κυριαρχία. Ιστορία Δ΄τάξης

Θέματα για ΠΕ 60

2011-12


Παλαιότερα Θέματα

 • Ο σπόρος λογισμικά γενικής χρήσης και εννοιολογικό χάρτη
 • Τα παιχνίδια", με χρήση διαδικτύου, λογισμικό γενικής χρήσης και εννοιολογικής χαρτογράφης
 • "Μετρήσεις-κλίμακα"!!!
 • Σχεδιασμός σεναρίου με θέμα συγκρίσεις μεγεθών χρησιμοποιώντας λογισμικά γενικής χρήσης και λογισμικά εννοιολογικής χαρτογράφησης.
 • Σχεδιασμός σεναρίου με θέμα μετρήσεις - μήκος χρησιμοποιώντας λογισμικά γενικής χρήσης και λογισμικά εννοιολογικής χαρτογράφησης.
 • "Η Αλληλογραφία" (με χρήση γενικών λογισμικών).
 • "Διατροφή" (με χρήση γενικών λογισμικών).
 • "Ο ήλιος"
 • "Ανακύκλωση".
 • Ο εαυτός μου.
 • "Η εφημερίδα της τάξης μας'' με χρήση λογισμικού γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και εννοιολογικού χάρτη.

 • Τα παιδιά του Κόσμου
 • Πίνακες αναφοράς
 • Φυσικές Καταστροφές
 • Αναπτύξτε ένα σενάριο εργασίας με θέμα τα γεωμετρικά σχήματα, χρησιμοποιώντας λογισμικά γενικής χρήσης και λογισμικά εννοιολογικής χαρτογράφησης.
 • Σχεδιασμός σεναρίου με θέμα συγκρίσεις μεγεθών χρησιμοποιώντας λογισμικά γενικής χρήσης και λογισμικά εννοιολογικής χαρτογράφησης.
 • Σχεδιασμός σεναρίου με θέμα μετρήσεις - μήκος χρησιμοποιώντας λογισμικά γενικής χρήσης και λογισμικά εννοιολογικής χαρτογράφησης.
 • Η Αλληλογραφία" και ζητούσε χρήση γενικών λογισμικών.
 • "Διατροφή" και ζητούσε κι εννοιολογική χαρτογράφηση

ΠΗΓΗ:e-synergates

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License