ΚΑΖΛΑΡΗ ΒΑΛΑΣΙΑ

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Όνομα: Βαλασία
Επίθετο: Καζλάρη
Τόπος γέννησης: Θεσσαλονίκη
Τόπος καταγωγής: Γαλάτιστα
Σπουδές: Π.Τ.Δ.Ε. Θεσσαλίας (Βόλος)
E-mail: kazlariva at gmail.com
Blog: http://kazlari.blogspot.com/

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License