ΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Όνομα: Νίκος
Επίθετο: Κουμπούρης
Τόπος γέννησης: Θεσσαλονίκη
Τόπος καταγωγής: Χαλκιδική
Σπουδές: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Π.Θ.
Γλώσσες:
Ενδιαφέροντα:
E-mail: nkoubouris at gmail.com


Εργασίες - δραστηριότητες

Σενάριο στη Γεωγραφία ΣΤ’ Δημοτικού «Η Θέση της Ασίας στη γη» Λογισμικό: Google Earth Κλικ εδώ

Σενάριο στη Φυσική ΣΤ’ Δημοτικού «Ηλεκτρομαγνητισμός» Λογισμικό: προσομοίωσης (simulation) phet Κλικ εδώ


ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ/ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΑΣΚΑΛΟΣ
ΤΑΞΗ:ΤΑΞΗ: ΣΤ΄
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: "Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΓΗ"
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ:GOOGLE EARTH
ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΝΙΚΗΤΗΣ
Αριθμός παιδιών: 15

1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GOOGLE EARTH
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26-03-2010

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες των 3 - 4 ατόμων, ανομοιογενείς. Καθορίστηκαν οι ρόλοι, χειριστής Η/Υ, εκφωνητής και γραμματέας, με συμφωνία ότι θα εναλλάσσονταν.
ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ:

H 1η δραστηριότητα εφαρμόστηκε στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.
Χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό Google Earth και συνοδεύτηκε από φύλλο δραστηριοτήτων.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: προϋπόθεση η σύνδεση με το διαδίκτυο για τη λειτουργία του λογισμικού Google Earth.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ:
Συζήτηση
Ομάδες εργασίας
Ασκήσεις στα φύλλα δραστηριοτήτων
Εφαρμογή δραστηριοτήτων με το λογισμικό Google Earth.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Τα παιδιά εργάστηκαν αρμονικά κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων. Ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό σε ένα μάθημα με διαφορετικές απαιτήσεις από μία παραδοσιακή διδασκαλία.

ΣΤΟΧΟΣ 1ης ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Να μάθουν τα βασικά εργαλεία από το μενού του λογισμικού Google Earth, όπως αναζήτηση, πλοήγηση, εισαγωγή πλέγματος και ορισμός μιας τοποθεσίας στο χάρτη.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Δεν παρουσιάστηκε καμία δυσκολία, οι ομάδες ολοκλήρωσαν σχεδόν ταυτόχρονα την εργασία τους. Μάλιστα 8 από τους 15 μαθητές της τάξης γνώριζαν το λογισμικό.

++ 2η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΓΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12-4-2010

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Τα παιδιά εργάστηκαν όπως ήταν χωρισμένα σε ομάδες των 3 - 4 ατόμων, ανομοιογενείς. Καθορίστηκε να εναλλάσσονται οι ρόλοι, χειριστής Η/Υ, γραμματέας και εκφωνητής των εργασιών.

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
H 2η δραστηριότητα εφαρμόστηκε στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.
Χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό Google Earth
Συνοδεύτηκε από φύλλο δραστηριοτήτων.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Απαραίτητη προϋπόθεση η σύνδεση με το διαδίκτυο για τη λειτουργία του λογισμικού Google Earth.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Συζήτηση
Ομάδες εργασίας
Ασκήσεις στα φύλλα δραστηριοτήτων
Εφαρμογή δραστηριοτήτων με το λογισμικό Google Earth.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Τα παιδιά εργάστηκαν αρμονικά κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων. Ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

ΣΤΟΧΟΣ 2ης ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Να εντοπίσουν την Ασία στη γη κάνοντας αναζήτηση με το Google Earth και να βρουν τη θέση της σε σχέση με τον Ισημερινό και τον πρώτο μεσημβρινό.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Δεν παρουσιάστηκε καμία δυσκολία. Τα παιδιά εφάρμοσαν τις οδηγίες του φύλλου δραστηριότητας και απάντησαν σ’ αυτό.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3η

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:13-4-2010

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Τα παιδιά εργάστηκαν όπως ήταν χωρισμένα σε ομάδες των 3 - 4 ατόμων, ανομοιογενείς. Καθορίστηκε να εναλλάσσονται οι ρόλοι, χειριστής Η/Υ, εκφωνητής και γραμματέας των εργασιών.

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
H 3η δραστηριότητα εφαρμόστηκε στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.
Χρησιμοποιήθηκε φύλλο δραστηριότητας.
με ερωτήσεις.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ως βοήθεια και τον χάρτη του σχολείου.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Συζήτηση: Ομάδες εργασίας
Ασκήσεις στα φύλλα δραστηριοτήτων

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Τα παιδιά εργάστηκαν αρμονικά κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων. Συμπλήρωσαν τις θάλασσες και τα κράτη που περιβάλλουν την Ασία, χωρίς καμία δυσκολία.

ΣΤΟΧΟΣ 3ης ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Να εντοπίσουν τις θάλασσες και τις ηπείρους που βρίσκονται γύρω από την Ασία.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Δεν παρουσιάστηκε καμία δυσκολία. Τα παιδιά εφάρμοσαν τις οδηγίες του φύλλου δραστηριότητας και απάντησαν σ’ αυτό.

4η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16-4-2010

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Τα παιδιά εργάστηκαν όπως ήταν χωρισμένα σε ομάδες των δύο ατόμων, ανομοιογενείς. Φυσικά εναλλάσσονται οι ρόλοι, χειριστής Η/Υ και εκφωνητής των εργασιών.
H 4η δραστηριότητα εφαρμόστηκε στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.
Χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό Google Earth
Συνοδεύτηκε από φύλλο δραστηριοτήτων.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Απαραίτητη προϋπόθεση η σύνδεση με το διαδίκτυο για τη λειτουργία του λογισμικού Google Earth.
Κάποια στιγμή «κολλούσε» ο ένας υπολογιστής, με αποτέλεσμα να καθυστερεί λίγο η συγκεκριμένη ομάδα.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Συζήτηση
Ομάδες εργασίας
Ασκήσεις στα φύλλα δραστηριοτήτων
Εφαρμογή δραστηριοτήτων με το λογισμικό Google Earth.
Τα παιδιά εργάστηκαν αρμονικά κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων. Ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Τα παιδιά εργάστηκαν αρμονικά κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων. Ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

ΣΤΟΧΟΣ 4ης ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Να ορίσουν μία τοποθεσία στα σύνορα της Ασίας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Δεν παρουσιάστηκε καμία δυσκολία. Τα παιδιά εφάρμοσαν τις οδηγίες του φύλλου δραστηριότητας , όρισαν όχι μόνο μία τοποθεσία στα σύνορα της Ασίας, αλλά αρκετές.

5η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19-4-2010

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Τα παιδιά εργάστηκαν όπως ήταν χωρισμένα σε ομάδες των 3 - 4 ατόμων ανομοιογενείς. Εναλλάσσονται οι ρόλοι, χειριστής Η/Υ, εκφωνητής και γραμματέας των εργασιών, καθότι το ενδιαφέρον τους είναι πολύ μεγάλο.

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
H 5η δραστηριότητα εφαρμόστηκε στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.
Χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό Power Point
Συνοδεύτηκε από φύλλο δραστηριοτήτων.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Tα παιδιά είχαν διδαχθεί το λογισμικό Power Point από προηγούμενα μαθήματα.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Συζήτηση
Ομάδες εργασίας
Ασκήσεις στα φύλλα δραστηριοτήτων
Εφαρμογή δραστηριότητας με το λογισμικό Power Point.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Τα παιδιά εργάστηκαν αρμονικά κατά τη διεξαγωγή της δραστηριότητας. Ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

ΣΤΟΧΟΣ 5ης ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Να φτιάξουν την ταυτότητα της Ασίας στο Power Point και μέσα από αυτό να αποκτήσουν γνώση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Δεν παρουσιάστηκε καμία δυσκολία. Η κάθε ομάδα έφτιαξε μία διαφάνεια στο Power Point για την ταυτότητα της Ασίας. Στο τέλος η κάθε ομάδα παρουσίασε την εργασία της στην υπόλοιπη τάξη. Μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το βιβλίο της Γεωγραφίας ως πηγή πληροφοριών.

6η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΝΑ ΕΙΣΑΓΟΥΝ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ POWER POINT
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20-4-2010

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Τα παιδιά εργάστηκαν όπως ήταν χωρισμένα σε ομάδες των 3 - 4 ατόμων ανομοιογενείς. Εναλλάσσονται οι ρόλοι, χειριστής Η/Υ, εκφωνητής και γραμματέας των εργασιών, καθότι το ενδιαφέρον τους είναι πολύ μεγάλο.

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
H 6η δραστηριότητα εφαρμόστηκε στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.
Χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό Power Point
Συνοδεύτηκε από φύλλο δραστηριοτήτων.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Δόθηκε μία διαφάνεια με τον πολιτικό χάρτη της Ασίας και η κάθε ομάδα έπρεπε να εισάγει τις θάλασσες και ορισμένα κράτη της Ασίας.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Συζήτηση
Ομάδες εργασίας
Εφαρμογή δραστηριότητας με το λογισμικό Power Point.
Τα παιδιά εργάστηκαν αρμονικά κατά τη διεξαγωγή της δραστηριότητας. Χρειάστηκε μια μικρή βοήθεια στην υπενθύμιση εισαγωγής πλαισίου στη διαφάνεια για να γράψουν τις θάλασσες και τα κράτη. Ορισμένα κατάφεραν να δώσουν και εφέ κίνησης στα στοιχεία που εισήγαγαν.

ΣΤΟΧΟΣ 6ης ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Να εισάγουν τις θάλασσες και τα κράτη της Ασίας στην διαφάνεια που τους δόθηκε με τον πολιτικό χάρτη της Ασίας.
Μετά το τέλος της εργασίας η κάθε ομάδα παρουσίασε τη δική της εργασία με μεγάλη χαρά.

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License