ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Όνομα: Γιάννης
Επίθετο:Παπανικήτας
Τόπος γέννησης: Ορμύλια Χαλκιδικής
Τόπος καταγωγής: Ορμύλια Χαλκιδικής
Ενδιαφέροντα:Μαγειρική
E-mail:moc.liamg|satikinapapi#moc.liamg|satikinapapi

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License