ΠΕΤΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Όνομα:Δήμητρα
Επίθετο:Πετκοπούλου
Τόπος γέννησης:Θεσ/νικη
Τόπος καταγωγής:Κασσάνδρεια
Σπουδές:Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΔΠΘ)
Γλώσσες:Αγγλικά
Ενδιαφέροντα:Χορός
E-mail:dimpetKatgmail.com
My blog:dimpetk.blogspot.com

Σύντομη περιγραφή πλάνου διδακτικών παρεμβάσεων

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Εργαστήριο Η/Υ, Φορητός Η/Υ, Βιντεοπροβολέας, Διαδίκτυο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1η Διδακτική Παρέμβαση.Γλώσσα Στ΄ τάξης, Ενότητα 4: Διατροφή, Λογισμικό : Κιdspiretion.Για να ανοίξει αυτό το αρχείο πατήστε [ εδώ
2η και 3η Διδακτική Παρέμβαση.Iστορία Στ΄ τάξης, Ενότητα Β: Η Μεγάλη Επανάσταση, Κεφάλαια 18-19: Η επανάσταση αρχίζει από τη Μολδοβλαχία- Η Επανάσταση εξαπλώνεται, Λογισμικό: Centenia.Browser.Για να ανοίξει αυτό το αρχείο πατήστε εδώ
3.Μαθηματικά Στ΄ τάξης, Ενότητα 1: Αριθμοί και πράξεις, Κεφάλαιο 21: Ισοδύναμα κλάσματα, Λογισμικό: Μαθηματικά Ε-Στ΄ Π.Ι.
4.Μαθηματικά Στ΄ τάξης, Ενότητα 4: Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, Κεφάλαιο 45: Αξίζει όσο χίλιες λέξεις?., Λογισμικά : Μαθηματικά Ε'-ΣΤ΄Π.Ι. Για να ονοίξει το αρχείο πατήστε εδώ
5.Γεωγραφία Στ΄ τάξης, Ενότητα Β: Το φυσικό περιβάλλον, Κεφάλαιο 12: Το ανάγλυφο της Γης, Λογισμικά: Google earth Για να ανοίξεται το αρχείο πατήστε εδώ
6.Γεωγραφία Στ΄ τάξης, Ενότητα Β΄: Το φυσικό περιβάλλον, Κεφάλαιο 16: Οι φυσικές καταστροφές και οι συνέπειές τους στη ζωή των ανθρώπων, Λογισμικά: Μηχανές αναζήτησης, youtube, Λογισμικό παρουσίασης (power point), Google earth, Google maps,

Οι δραστηριότητες γίνονται σε συνεργασία με την Τσιάλα Στέλλα(ΠΕ70) ,η οποία μαζί με την Πετκοπούλου Δήμητρα αποτελούν μια ομάδα.


ΣΕΝΑΡΙΑ
1.Γεωγραφία Στ΄τάξης, Ενότητα Δ΄: Οι ήπειροι, Κεφάλαιο 30: Πολιτιστικά χαρακτηριστικά των λαών της Ευρώπης, Λογισμικά: Centenia, Google earth, Power Point, Excel, Διαδίκτυο.
Το σενάριο περιλαμβάνει πέντε (5) δραστηριότητες.
2.Γλώσσα Στ΄τάξης, Ενότητα 6: Η ζωή σε άλλους τόπους, Λογισμικά: Ηλεκτρονικά λεξικά, Ιστολόγια, Centenia, Powerpoint, Outlook, Movie Maker. Πατήστε εδώ
Το σενάριο θα περιλαμβάνει έξι (6) δραστηριότητες.
Τα σενάρια πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τις Τσιάλα Στέλλα και Γώτη Αλέκα οι οποίες μαζί με την Πετκοπούλου Δήμητρα αποτελούν ομάδα
………………………………………………………………………………………………………………

Αναφορά Υλοποίησης Πρακτικής Εξάσκησης/Εφαρμογής στην τάξη

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ονοματεπώνυμο: Πετκοπούλου Δήμητρα
Ειδικότητα: Π.Ε 70
Τάξη: Στ΄
Γνωστικό αντικείμενο: Γλώσσα
Θεματική ενότητα: Κεφάλαιο 4 «Διατροφή»

1η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Οργάνωση διδασκαλίας και υλικοτεχνική υποδομή.
Γνωστικό αντικείμενο: Γλώσσα
Θεματική ενότητα: Κεφάλαιο 4 «Διατροφή»
Ημερομηνία: 2/12/2011
Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα
Αριθμός μαθητών: 12
Διαθέσιμος εξοπλισμός: Εργαστήριο πληροφορικής
Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε: Kidspiration

Δραστηριότητα 1
Στόχος: Να γνωρίσουν το λογισμικό και να δημιουργήσουν μία διατροφική αλυσίδα με έννοιες που σχετίζονται με τη διατροφή.

Πορεία διδασκαλίας και αξιολόγηση: Οι μαθητές χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες των τριών ατόμων. Επιλέχτηκαν ως αρχηγοί ομάδων μαθητές που ήταν εξοικειωμένοι με τον υπολογιστή. Μοιράστηκαν τα φύλλα εργασίας στα παιδιά και δόθηκαν κάποιες εξηγήσεις από την εκπαιδευτικό. Στην αρχή οι μαθητές εκδήλωσαν κάποια ανησυχία, καθώς ήταν πρωτόγνωρος γι’ αυτούς ο συγκεκριμένος τρόπος διδασκαλίας. Η ανησυχία όμως αυτή αντικαταστάθηκε γρήγορα από τον ενθουσιασμό με αποτέλεσμα να ολοκληρώσουν επιτυχώς και χωρίς καμία καθοδήγηση της εκπαιδευτικού την εργασία τους στον αναμενόμενο χρόνο.

2η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Οργάνωση διδασκαλίας και υλικοτεχνική υποδομή.
Γνωστικό αντικείμενο: Ιστορία
Θεματική ενότητα: Κεφάλαια: 18 Η Επανάσταση αρχίζει από τη Μολδοβλαχία
19 Η Επανάσταση εξαπλώνεται
Ημερομηνία: 5-12-2011
Διάρκεια: 45 λεπτά
Αριθμός μαθητών: 12
Διαθέσιμος εξοπλισμός: Εργαστήριο Υπολογιστών
Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε: Centennia

Δραστηριότητα 1
Στόχοi: Να γνωρίσουν και να ασκηθούν οι μαθητές στη χρήση του λογισμικού Centenia
Nα παρατηρήσουν και να εξερευνήσουν ιστορικό χάρτη, να αναζητήσουν, να ανακαλέσουν, να επιλέξουν και να καταγράψουν τις πληροφορίες που σχετίζονται με την Ελληνική Επανάσταση.

Πορεία διδασκαλίας και αξιολόγηση: Οι μαθητές χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες των τριών ατόμων. Επιλέχτηκαν ως αρχηγοί ομάδων μαθητές που ήταν εξοικειωμένοι με τη χρήση του υπολογιστή. Κατά τη διάρκεια της εργασίας ο ρόλος αυτός εναλλασσόταν. Μοιράστηκαν τα φύλλα εργασίας στους μαθητές και δόθηκαν οι απαιτούμενες οδηγίες. Οι μαθητές με ευχάριστο τρόπο άρχισαν να εξερευνούν το περιβάλλον του λογισμικού Centennia σύμφωνα με τις οδηγίες του φύλλου εργασίας. Ταυτόχρονα αναζητούσαν πληροφορίες και γεγονότα που είχαν διδαχτεί από το βιβλίο τους σχετικά με την ελληνική Επανάσταση. Υπήρξε διάλογος μεταξύ των μαθητών στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν μέσα στο λογισμικό όσον το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες και γνώσεις είχαν προσλάβει με τη συμβατική διδασκαλία. Το ενδιαφέρον τους ήταν έκδηλο καθ’ όλη τη διάρκεια. Δεν παρουσιάστηκαν δυσκολίες, αντιθέτως οι μαθητές μπορούσαν μόνοι τους να περιηγηθούν στο περιβάλλον εργασίας στον αναμενόμενο χρόνο.

 3η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Γνωστικό αντικείμενο: Ιστορία
Θεματική ενότητα: : Κεφάλαια: 18 Η Επανάσταση αρχίζει από τη Μολδοβλαχία
19 Η Επανάσταση εξαπλώνεται

Οργάνωση διδασκαλίας και υλικοτεχνική υποδομή.
Ημερομηνία: 8-12-2011
Διάρκεια: 45
Αριθμός μαθητών: 12
Διαθέσιμος εξοπλισμός: εργαστήριο υπολογιστών
Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε: Browser

Δραστηριότητα 1
Στόχος: : Να αξιοποιήσουν τις γνώσεις που απέκτησαν από την προηγούμενη δραστηριότητα.

Πορεία διδασκαλίας και αξιολόγηση: Τα παιδιά χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες των τριών ατόμων. Μοιράστηκαν τα φύλλα εργασίας στους μαθητές και δόθηκαν οι απαιτούμενες οδηγίες. Η δραστηριότητα ξεκίνησε με τις εντυπώσεις των μαθητών από την προηγούμενη δραστηριότητα και την περιήγησή τους στο λογισμικό Centennia, καθώς οι δύο συνδέονται μεταξύ τους. Έτσι κλήθηκαν να δουλέψουν σε ασκήσεις πολλαπλών επιλογών και κουίζ με σκοπό να αξιολογήσουν τις προσλαμβάνουσες από την προηγούμενη δραστηριότητα γνώσεις. Οι μαθητές δεν αντιμετώπισαν δυσκολίες καθώς ήταν εξοικειωμένοι με τέτοιου είδους εργασίες. Στο τέλος κλήθηκαν να καταγράψουν τις εντυπώσεις τους σχετικά με τις δραστηριότητες 2 και 3 .

4η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Γνωστικό αντικείμενο: Μαθηματικά
Θεματική ενότητα: Κεφάλαιο 45- Αξίζει όσο χίλιες λέξεις.
Οργάνωση διδασκαλίας και υλικοτεχνική υποδομή.
Ημερομηνία: 14-12-2011
Διάρκεια: 45 λεπτά
Αριθμός μαθητών: 12
Διαθέσιμος εξοπλισμός: Εργαστήριο πληροφορικής.
Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε: Μαθηματικά Ε΄-Στ΄ Π.Ι

Δραστηριότητα 1
Στόχος: Να ανακαλύπτουν τη χρησιμότητα των γραφικών παραστάσεων, αντλούν πληροφορίες από το ραβδόγραμμα και το εικονόγραμμα και μαθαίνουν να κατασκευάζουν ένα εικονόγραμμα, ένα ραβδόγραμμα και πίτα.

Πορεία διδασκαλίας και αξιολόγηση: Οι μαθητές χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες των τριών ατόμων. Μοιράστηκαν τα φύλλα εργασίας και δόθηκαν οι απαραίτητες οδηγίες. Παρατηρήθηκε αρχικά ένας δισταγμός από κάποιους μαθητές όσον αφορά την συμμετοχή τους σε ομάδες. Ο δισταγμός αυτός προέκυπτε από το γεγονός ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα είχε ως γνωστικό αντικείμενο τα Μαθηματικά. Διευκρινίστηκε από την εκπαιδευτικό ότι η δραστηριότητα έμοιαζε με παιχνίδι και δε σχετιζόταν με αριθμητικές πράξεις. Κατόπιν ενθάρρυνσης των μαθητών αυτών από την εκπαιδευτικό και τους υπόλοιπους συμμαθητές τους, ο δισταγμός αντικαταστήθηκε από ενεργή συμμετοχή με αποκορύφωμα τη χαρά, τον ενθουσιασμό και την προσμονή για παρόμοιες δραστηριότητες. Να σημειωθεί ότι μερικοί μαθητές γνώριζαν το λογισμικό καθώς υπάρχει εγκατεστημένο στον υπολογιστή της τάξης τους και έκαναν χρήση αυτού σε ώρες διαλείμματος. Το γεγονός αυτό λοιπόν χρησιμοποιήθηκε ως κριτήριο για το χωρισμό των ομάδων και το ρόλο του αρχηγού της ομάδας. Η δραστηριότητα επιτεύχθηκε ομαλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

5η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Γνωστικό αντικείμενο: Γεωγραφία
Θεματική ενότητα: Το ανάγλυφο της Γης (κεφάλαιο 12)
Οργάνωση διδασκαλίας και υλικοτεχνική υποδομή.
Ημερομηνία: 20-12-2011
Διάρκεια: 45 λεπτά
Αριθμός μαθητών: 12
Διαθέσιμος εξοπλισμός: εργαστήριο υπολογιστών
Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε: Google earth

Δραστηριότητα 1
Στόχος: Να γνωρίσουν και να διακρίνουν τις χαρακτηριστικές έννοιες του ανάγλυφου (ηπειρωτικό-υποθαλάσσιο)
Να γνωρίσουν το υψηλότερο και το βαθύτερο σημείο του ανάγλυφου της επιφάνειας της γης

Πορεία διδασκαλίας και αξιολόγηση: Οι μαθητές χωρίστηκαν σε 4 ομάδες των 3 ατόμων. Μοιράστηκε το φύλλο εργασίας και δόθηκαν οι απαραίτητες οδηγίες. Οι μαθητές με χαρά και χωρίς δυσκολία εργάστηκαν ακολουθώντας τις οδηγίες του φύλλου εργασίας. Το περιβάλλον εργασίας του λογισμικού τους τους ήταν ήδη οικείο καθώς αρκετά παιδιά είχαν περιηγηθεί σε αυτό, κάνοντας χρήση του λογισμικού στο σπίτι τους, γεγονός που βοήθησε και μερικούς μαθητές, που δεν ήταν ιδιαίτερα εξοικειωμένοι. Οι μαθητές ενθουσιάστηκαν με τις εικόνες και κυρίως με όσες σχετίζονταν με τον υποθαλάσσιο διαμελισμό. Στο τέλος της εργασίας τους κλήθηκαν να καταθέσουν γραπτά τις εντυπώσεις τους. Δεν παρουσιάστηκαν δυσκολίες κατά τη διάρκεια της εργασίας των μαθητών.

.

1ο ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

Γνωστικό αντικείμενο: Γλώσσα
Θεματική ενότητα: Η ζωή σε άλλους τόπους –Ενότητα 6

6η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Οργάνωση διδασκαλίας και υλικοτεχνική υποδομή.
Ημερομηνία: 10/1/2012
Διάρκεια: 45 λεπτά
Αριθμός μαθητών: 12
Διαθέσιμος εξοπλισμός: εργαστήριο Η/Υ
Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε: Διαδίκτυο( YouTube)

Δραστηριότητα 1
Στόχος: Να παρακολουθήσουν βίντεο-τραγούδι και να προσπαθήσουν να βρουν το θέμα, να το συνδέσουν με την ενότητα της γλώσσας απαντώντας σε ερωτήσεις.

Πορεία διδασκαλίας και αξιολόγηση: Τα παιδιά χωρίστηκαν σε 4 ομάδες των τριών ατόμων. Παρακολούθησαν το βίντεο και ακολούθησε κατόπιν συζήτηση της ομάδας. Απάντησαν στις δοσμένες σε φύλλο εργασίας ερωτήσεις. Η δραστηριότητα ολοκληρώθηκε επιτυχώς μέσα στον αναμενόμενο χρόνο.

7η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Οργάνωση διδασκαλίας και υλικοτεχνική υποδομή.
Ημερομηνία: 12/1/2012
Διάρκεια: 45 λεπτά
Αριθμός μαθητών: 12
Διαθέσιμος εξοπλισμός: εργαστήριο Η/Υ
Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε: Ηλεκτρονικό λεξικό του Τριανταφυλλίδη, Browser

Δραστηριότητα 1
Στόχος: Να ερευνούν, να ορίζουν και να καταγράφουν τη σημασία λημμάτων.

Πορεία διδασκαλίας και αξιολόγηση: Τα παιδιά χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες των τριών ατόμων. Αναλαμβάνουν μέσα στην ομάδα ρόλους εκφωνητή, γραμματέα και χειριστή ηλεκτρονικού υπολογιστή. Τα παιδιά συνεργάζονται ομαλά διερευνώντας και καταγράφοντας τη σημασία των λημμάτων που τους ζητούνται. Στο τέλος λύνουν άσκηση συμπλήρωσης κενών. Δεν αντιμετώπισαν καμία δυσκολία.

8η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Οργάνωση διδασκαλίας και υλικοτεχνική υποδομή.
Ημερομηνία: 19/1/2012
Διάρκεια: 45
Αριθμός μαθητών: 12
Διαθέσιμος εξοπλισμός: εργαστήριο Η/Υ
Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε: Διαδίκτυο( καθορισμένες ιστοσελίδες)

Δραστηριότητα 1
Στόχος: Να αναζητήσουν, να γνωρίσουν και να καταγράψουν πληροφορίες για τον πολιτισμό άλλων πληθυσμιακών ομάδων.

Πορεία διδασκαλίας και αξιολόγηση: Τα παιδιά χωρισμένα σε τέσσερις ομάδες των τριών ατόμων αναλαμβάνουν να διερευνήσουν τον πολιτισμό των Ινδιάνων και των Εσκιμώων μέσα από συγκεκριμένες ιστοσελίδες και να καταγράψουν συγκεκριμένες πληροφορίες ανάλογα με τα θέματα που τους δίνονται σε φύλλο εργασίας. . Οι δύο ομάδες ερευνούν τους Ινδιάνους και οι άλλες δύο τους Εσκιμώους. Τα παιδιά συνεργάζονται ευχάριστα, χωρίς προβλήματα.

9η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Οργάνωση διδασκαλίας και υλικοτεχνική υποδομή.
Ημερομηνία: 27/1/2012
Διάρκεια: 45
Αριθμός μαθητών: 12
Διαθέσιμος εξοπλισμός: εργαστήριο Η/Υ
Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε: PowerPoint

Δραστηριότητα 1
Στόχος: Να ετοιμάσουν μία παρουσίαση, αξιοποιώντας τις γνώσεις- πληροφορίες που κατέγραψαν στην προηγούμενη δραστηριότητα.

Πορεία διδασκαλίας και αξιολόγηση: Τα παιδιά με την ομάδα τους ήδη στην προηγούμενη δραστηριότητα συγκέντρωσαν αρκετές πληροφορίες για τις πληθυσμιακές ομάδες που μελέτησαν. Έτσι αξιοποιώντας αυτές τις πληροφορίες και χρησιμοποιώντας εικόνες από φάκελο που υπήρχε στη επιφάνεια εργασία τους ετοίμασαν μία παρουσίαση. Τα παιδιά έκριναν ευχάριστη και δημιουργική τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, η οποία επιτεύχθηκε στον αναμενόμενο χρόνο.

10η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Οργάνωση διδασκαλίας και υλικοτεχνική υποδομή.
Ημερομηνία: 31-1-2012
Διάρκεια: 45
Αριθμός μαθητών: 12
Διαθέσιμος εξοπλισμός: εργαστήριο Η/Υ
Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε: Outlook

Δραστηριότητα 1
Στόχος: Να μάθουν να χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και να παράγουν λόγο.

Πορεία διδασκαλίας και αξιολόγηση: Τα παιδιά χωρισμένα σε τέσσερις ομάδες των τριών ατόμων παρακολουθούν αρχικά ένα βίντεο( YouTube) ως αφόρμηση και κατόπιν καλούνται να συντάξουν μία ηλεκτρονική επιστολή. Συζητούν και αποφασίζουν στην ομάδα τους για τα επιχειρήματα που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν για να τεκμηριώσουν την άποψή τους. Χρησιμοποιούν ως παραλήπτη την ηλεκτρονική διεύθυνση του γειτονικού τους σχολείου. Οι μαθητές ολοκλήρωσαν τη δραστηριότητα επιτυχώς χωρίς να αντιμετωπίσουν δυσκολία.

11η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Οργάνωση διδασκαλίας και υλικοτεχνική υποδομή.
Ημερομηνία: 6-2-2012
Διάρκεια: 45 λεπτά
Αριθμός μαθητών: 12
Διαθέσιμος εξοπλισμός:
Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε: Centennia

Δραστηριότητα 1
Στόχος: Να εξερευνούν ιστορικό χάρτη, να εντοπίζουν γεωγραφική θέση και να αποκωδικοποιούν ιστορικές πληροφορίες.

Πορεία διδασκαλίας και αξιολόγηση: Οι μαθητές χωρισμένοι σε τέσσερις ομάδες των τριών ατόμων κλήθηκαν να ακούσουν ένα τραγούδι και να παρακολουθήσουν ένα βίντεο σχετικά με την καταστροφή της Σμύρνης. Κατόπιν τους ζητήθηκε να εξερευνήσουν την περιοχή της Σμύρνης, να παρατηρήσουν τη γεωγραφική τους θέση και να συλλέξουν πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό γεγονός. Οι μαθητές συγκέντρωσαν πληροφορίες και απάντησαν σε ερωτήσεις που τους δόθηκε σε φύλλο εργασίας. Δεν αντιμετώπισαν καμία δυσκολία καθώς είχαν εργαστεί με το συγκεκριμένο λογισμικό σε προηγούμενη δραστηριότητα.

12η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Οργάνωση διδασκαλίας και υλικοτεχνική υποδομή.
Ημερομηνία: 13/2/2012
Διάρκεια: 45 λεπτά
Αριθμός μαθητών: 12
Διαθέσιμος εξοπλισμός: εργαστήριο Η/Υ
Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε: Windows Live Movie Maker

Δραστηριότητα 1
Στόχος: Να δημιουργούν τη δική τους παρουσίαση σε μορφή βίντεο.

Πορεία διδασκαλίας και αξιολόγηση: Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες παρακολουθούν αρχικά ένα σποτ σχετικά με το θέμα των προσφύγων. Κατόπιν επισκέπτονται συγκεκριμένη ιστοσελίδα που τους έχει δοθεί . Με την ομάδα τους συνεργάζονται για να φτιάξουν το βίντεο. Χρησιμοποιούν υλικό με εικόνες από φάκελο που υπάρχει ήδη στην επιφάνεια εργασίας. Οι μαθητές έκριναν τη δραστηριότητα ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα καθώς μέσω αυτής αξιοποιούνταν δεξιότητες και δεν αξιολογούνταν γνώσεις. Έτσι εργάστηκαν με μεγαλύτερο ενδιαφέρον, χωρίς προβλήματα

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License