Τι είναι ένα site wiki;

Λίγα πραγματάκια για τα Wikis. Τα Wikis, δίνουν έναν πολύ απλό τρόπο δημιουργίας σελίδων, τροποποίησης των περιεχομένων τους και εισαγωγής αρχείων. Τα περισσότερα από όσα υπάρχουν παρακάτω δεν ανήκουν κάν εδώ αλλά έχουν δημιουργηθεί σε άλλους χώρους στο Internet και καλούνται με υπερσυνδέσμους. Λύνεται έτσι και το πρόβλημα του αποθηκευτικού χώρου που στη δωρεάν έκδοση είναι 10Mb. Οι δυνατότητες διαμόρφωσης είναι αρκετά περιορισμένες αλλά υποστηρίζει τις περισσότερες εντολές της HTML οπότε λύνονται πολλά προβλήματα στην εμφάνιση της επιφάνειας εργασίας.
Το ΜΕΓΑΛΟ τους πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα που δίνουν για συνεργασία πολλών ατόμων για τη δημιουργία και την τροποποίηση των περιεχομένων τους καθώς και το ότι σελίδες που έχουν τροποποιηθεί μπορουν να ανακληθούν.

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License