ΤΣΙΑΛΑ ΣΤΕΛΛΑ

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Όνομα: Στέλλα
Επίθετο:Τσιάλα
Τόπος γέννησης: Κασσάνδρεια
Τόπος καταγωγής: Κασσάνδρεια
Σπουδές: Παιδαγωγική Ακαδημία Λάρισας, Παιδαγωγικό Τμήμα ΑΠΘ
Γλώσσες:Αγγλικά, Γαλλικά
Ενδιαφέροντα:Θέατρο, Ζωγραφική, Λαογραφία, Ποίηση, Η/Υ
E-mail:styltsialaatgmail.com
My blog:mathitoudia.blogspot.com

ΠΛΑΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗ

1η Δραστηριότητα:
ΘΕΜΑ: «Το ανάγλυφο της γης»
ΜΑΘΗΜΑ-ΕΝΟΤΗΤΑ:
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Στ΄: Ενότητα Β΄, Κεφ.12
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
Εργαστήριο Πληροφορικής, Διαδίκτυο
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ: Google Earth
Για να δείτε τη δραστηριότητα πατήστε εδώ

2η Δραστηριότητα:
ΘΕΜΑ: «Οι φυσικές καταστροφές και οι συνέπειές τους στη ζωή των ανθρώπων»
ΜΑΘΗΜΑ-ΕΝΟΤΗΤΑ:
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Στ΄: Ενότητα Β΄, Κεφ. 16
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
Γωνιά Η/Υ, Φορητός Η/Υ, Βιντεοπροβολέας, Διαδίκτυο
ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ: Μηχανές Αναζήτησης, You Tube, Λογισμικό παρουσίασης, Google Earth και Google Maps

3η Δραστηριότητα:
ΘΕΜΑ: «Αξίζει όσο χίλιες λέξεις»
ΜΑΘΗΜΑ-ΕΝΟΤΗΤΑ:
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Στ΄: Κεφ.45 – Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
Εργαστήριο Πληροφορικής, Διαδίκτυο, Εκτυπωτής έγχρωμος
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ: χρήση λογισμικού Μαθηματικά Ε΄- Στ΄ ΠΙ
Για να δείτε τη δραστηριότητα πατήστε εδώ

4η Δραστηριότητα:
ΘΕΜΑ: «Ισοδύναμα κλάσματα»
ΜΑΘΗΜΑ-ΕΝΟΤΗΤΑ:
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Στ΄ τάξης, Ενότητα 1: Αριθμοί και πράξεις Κεφάλαιο 21
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
Γωνιά Η/Υ, Διαδίκτυο
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ: Μαθηματικά Ε-Στ΄ Π.Ι.

5η Δραστηριότητα:
ΘΕΜΑ: «Διατροφή»
ΜΑΘΗΜΑ-ΕΝΟΤΗΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ Στ΄ τάξης, Ενότητα 4
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
Εργαστήριο Πληροφορικής, Διαδίκτυο
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ: Κιdspiration
Για να δείτε τη δραστηριότητα πατήστε εδώ

6η Δραστηριότητα:
ΘΕΜΑ: «Η επανάσταση αρχίζει από τη Μολδοβλαχία- Η Επανάσταση εξαπλώνεται»
ΜΑΘΗΜΑ-ΕΝΟΤΗΤΑ:
ΙΣΤΟΡΙΑ Στ΄ τάξης, Ενότητα Β: Η Μεγάλη Επανάσταση, Κεφάλαια 18-19
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
Εργαστήριο Πληροφορικής, Γωνιά Η/Υ,Διαδίκτυο
ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ: Centenia. Hοt potatoes
Για να δείτε τη δραστηριότητα πατήστε εδώ

Οι δραστηριότητες γίνονται σε συνεργασία με την Πετκοπούλου Δήμητρα, η οποία μαζί με την Τσιάλα Στυλιανή αποτελούν ομάδα.

Σύντομη περιγραφή σεναρίων
1ο Σενάριο:
ΘΕΜΑ: «Πολιτιστικά χαρακτηριστικά των λαών της Ευρώπης»
ΜΑΘΗΜΑ-ΕΝΟΤΗΤΑ:
Γεωγραφία Στ΄ τάξης , Γ΄ ενότητα, κεφ.30
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
Εργαστήριο Πληροφορικής, Γωνιά Η/Υ, Φορητός Η/Υ, Βιντεοπροβολέας, Διαδίκτυο
ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ: Google Earth, το Power Point για παρουσίαση, το Word και το λογισμικό Hot potatoes
Το σενάριο περιλαμβάνει πέντε (5) δραστηριότητες.
Για να δείτε το σενάριο πατήστε εδώ

2ο Σενάριο:
ΘΕΜΑ: Αυτόχθονες λαοί - Αιολική γη
ΜΑΘΗΜΑ-ΕΝΟΤΗΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ Στ΄ τάξης, Ενότητα 6: Η ζωή σε άλλους τόπους
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
Εργαστήριο Πληροφορικής, Γωνιά Η/Υ, Φορητός Η/Υ, Βιντεοπροβολέας, Διαδίκτυο
ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ:
Ηλεκτρονικά λεξικά, Ιστολόγια, Centennia, PowerPoint, Movie Maker, Outlook
Το σενάριο περιλαμβάνει έξι (6) δραστηριότητες.
Για να δείτε το σενάριο πατήστε εδώ

Τα σενάρια γίνοντα σε συνεργαία με την Πετκοπούλου Δήμητρα και τη Γώτη Αλεξάνδρα, οι οποίες μαζί με την Τσιάλα Στυλιανή αποτελούν ομάδα.

_
ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ/ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ.
_

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ονοματεπώνυμο: Στέλλα Τσιάλα
Ειδικότητα:ΠΕ70
Τάξη: Στ’
Γνωστικό αντικείμενο: Γεωγραφία
Θεματική ενότητα: Το ανάγλυφο της γης

1η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Οργάνωση διδασκαλίας και υλικοτεχνική υποδομή.
Ημερομηνία: 05/12/2011
Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα
Αριθμός μαθητών: 11
Διαθέσιμος εξοπλισμός: εργαστήριο πληροφορικής, σύνδεση στο διαδίκτυο.
Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε: Google Earth

Δραστηριότητα 1
Στόχος: Να εξετάσουν την έννοια του ανάγλυφου της επιφάνειας της γης και να καλλιεργήσουν ερευνητικό και ομαδικό πνεύμα μέσα από συνεργατικές διαδικασίες και ανακαλυπτικές δραστηριότητες.
Πορεία διδασκαλίας και αξιολόγηση: Οι μαθητές χωρίστηκαν σε πέντε ομάδες και τους δόθηκε φύλλο εργασίας με λεπτομερείς οδηγίες για την πλοήγησή τους μέσω του λογισμικού και τον εντοπισμό των χαρακτηριστικών του ανάγλυφου της γης. Η δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε εντός χρόνου και το ενδιαφέρον των μαθητών ήταν έκδηλο. Ο στόχος επιτεύχθηκε και όλες οι ομάδες ανταποκρίθηκαν και συμπλήρωσαν σωστά το φύλλο εργασίας.
___

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ονοματεπώνυμο: Στέλλα Τσιάλα
Ειδικότητα:ΠΕ70
Τάξη: Στ’
Γνωστικό αντικείμενο: Μαθηματικά
Θεματική ενότητα: Αξίζει όσο χίλιες λέξεις

2η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Οργάνωση διδασκαλίας και υλικοτεχνική υποδομή.
Ημερομηνία: 14/12/2011
Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα.
Αριθμός μαθητών: 11
Διαθέσιμος εξοπλισμός: Εργαστήριο Πληροφορικής, Διαδίκτυο, Εκτυπωτής έγχρωμος
Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε: χρήση λογισμικού Μαθηματικά Ε΄- Στ΄ ΠΙ

Δραστηριότητα 1
Στόχος: Ανακαλύπτουν τη χρησιμότητα των γραφικών παραστάσεων, αντλούν πληροφορίες από το ραβδόγραμμα και το εικονόγραμμα και μαθαίνουν να κατασκευάζουν ένα εικονόγραμμα, ένα ραβδόγραμμα και πίτα.
Γνωρίζουν το λογισμικό Μαθηματικά Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού.

Πορεία διδασκαλίας και αξιολόγηση: Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες των 2 ατόμων και καλέστηκαν να οργανώσουν τα αποτελέσματα μιας έρευνας σχετικά με τα απειλούμενα είδη. Κάθισαν στους υπολογιστές και ακολούθησαν τις οδηγίες του φύλλου εργασίας που τους δόθηκε. Η δραστηριότητα κύλησε ομαλά και μέσα σε ευχάριστο κλίμα και συνεργατικό κλίμα. Το λογισμικό Μαθηματικά Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού βοήθησε όλες τις ομάδες να δημιουργήσουν τα γραφήματα με τα αποτελέσματα της έρευνας και να βγάλουν τα σωστά συμπεράσματα. Ο στόχος επιτεύχθηκε απόλυτα.
___
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ονοματεπώνυμο: Στέλλα Τσιάλα
Ειδικότητα:ΠΕ70
Τάξη: Στ’
Γνωστικό αντικείμενο: Γλώσσα
Θεματική ενότητα: Διατροφή

3η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Οργάνωση διδασκαλίας και υλικοτεχνική υποδομή.
Ημερομηνία: 20/12/2011
Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα.
Αριθμός μαθητών: 11
Διαθέσιμος εξοπλισμός: Εργαστήριο Πληροφορικής, Διαδίκτυο
Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε: Κιdspiration

Δραστηριότητα 1
Στόχος: Να γνωρίσουν το λογισμικό και να δημιουργήσουν μια διατροφική αλυσίδα με έννοιες που σχετίζονται με τη διατροφή.
Πορεία διδασκαλίας και αξιολόγηση: Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες των 3 ατόμων Χρειάστηκε σε ορισμένες περιπτώσεις η καθοδήγηση της δασκάλας διότι ήταν η πρώτη φορά που χρησιμοποιούσαν το λογισμικό, στην πορεία υπήρξε αυξημένος βαθμός δυσκολίας, αλλά το αποτέλεσμα ικανοποίησε όλους τους εμπλεκόμενους στη δραστηριότητα.

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License