ΤΣΙΛΙΜΠΩΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Όνομα: ΑΓΓΕΛΟΣ
Επίθετο:ΤΣΙΛΙΜΠΩΝΗΣ
Τόπος γέννησης: ΣΟΧΟΣ
Τόπος καταγωγής: ΣΟΧΟΣ
Σπουδές: ΑΒΣΘ
Γλώσσες: ΑΓΓΛΙΚΑ
Ενδιαφέροντα:
E-mail:atsili93 at gmail.com
My blog:


Σενάριο για Μελέτη περιβάλλοντος , Β’ Δημοτικού «Μέσα Μεταφοράς» του Τσιλιμπώνη Άγγελου.
Λογισμικά: Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης Kidspiration, Hot potatoes και Internet Browsers. Δείτε το σενάριο


Σενάριο για Μαθηματικά , Β’ Δημοτικού «Επανάληψη στον Πολλαπλασιασμό» του Τσιλιμπώνη Άγγελου.
Λογισμικά: Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης Kidspiration, κειμενογράφος, tuxpaint, το εκπαιδευτικό λογισμικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Μαθηματικά Α-Β δημοτικού , Μαθηματικά Γ-Δ δημοτικού. Δείτε το σενάριο


ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ/ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ
ΑΝΑΦΟΡΑ Α΄ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ «ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ»

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Τσιλιμπώνης Άγγελος
Ειδικότητα : Δάσκαλος (ΠΕ 70)
Τάξη: Β΄
Γνωστικό αντικείμενο: Εμείς κι ο κόσμος
Θεματική ενότητα: Μέσα μεταφοράς

1η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Εφαρμογή : Φύλλο εργασίας 1

Οργάνωση διδασκαλίας και υλικοτεχνική υποδομή
Ημερομηνία: 2/3/2011
Διάρκεια : 1 διδακτική ώρα ( 40΄ λεπτά)
Αριθμός μαθητών: 10
Διαθέσιμος εξοπλισμός :Εργαστήριο Πληροφορικής ( 5 Η/Υ)
Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε : «Kidspiration»

Δραστηριότητα 1

Στόχος : Να γνωρίσουν το λογισμικό kidspiration και να εργαστούν με αυτό
Πορεία διδασκαλίας και αξιολόγηση: Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό σε ένα μάθημα με διαφορετικές απαιτήσεις από μία παραδοσιακή διδασκαλία. Φυσικά εναλλάσσονταν οι ρόλοι, χειριστής Η/Υ και εκφωνητής των εργασιών. Τα παιδιά εφάρμοσαν τις οδηγίες του φύλλου δραστηριότητας .Η δραστηριότητα κύλησε ομαλά και άρεσε ιδιαίτερα στα παιδιά. Ο χρόνος ήταν πιεστικός. Το περιβάλλον εργασίας του kidspiration τα ενθουσίασε. Συνεργάστηκαν μεταξύ τους όπου χρειάστηκε και έδειξαν ιδιαίτερη χαρά και ενδιαφέρον. Οι στόχοι της δραστηριότητας επετεύχθησαν . Τα παιδιά εργάστηκαν αρμονικά κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων.

2η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Εφαρμογή : Φύλλο εργασίας 2

Οργάνωση διδασκαλίας και υλικοτεχνική υποδομή
Ημερομηνία: 9/3/2011
Διάρκεια : 1 διδακτική ώρα ( 40΄ λεπτά)
Αριθμός μαθητών: 10
Διαθέσιμος εξοπλισμός :Εργαστήριο Πληροφορικής ( 4 Η/Υ)
Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε : «Kidspiration»

Δραστηριότητα 1
Στόχος : Να ονομάσουν τα μέσα μεταφοράς και να τα ομαδοποιήσουν σε ξηράς, θάλασσας και αέρα .
Πορεία διδασκαλίας και αξιολόγηση: Η παρουσίαση με τον προτζέκτορα έγινε χωρίς προβλήματα. Κατά την πορεία της συγκεκριμένης δραστηριότητας επειδή ο ένας Η/Υ παρουσίασε πρόβλημα αναγκαστήκαμε να δημιουργήσουμε 4 ομάδες ανομοιογενής. Ο χρόνος ήταν αρκετός για να παρουσιάζει κάθε ομάδα στην άλλη το αποτέλεσμα της εργασίας της. Τα παιδιά έδειξαν ότι κατάλαβαν την φιλοσοφία του λογισμικού και επίσης κατανόησαν τον διαχωρισμό των μέσων μεταφοράς.
3η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Εφαρμογή : Φύλλο εργασίας 3

Οργάνωση διδασκαλίας και υλικοτεχνική υποδομή
Ημερομηνία: 16/3/2011
Διάρκεια : 1 διδακτική ώρα ( 40΄ λεπτά)
Αριθμός μαθητών: 9
Διαθέσιμος εξοπλισμός :Εργαστήριο Πληροφορικής ( 5 Η/Υ)
Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε : «Kidspiration»

Δραστηριότητα 1
Στόχος : Να αντιστοιχίσουν τα μέσα μεταφοράς με το φυσικό περιβάλλον στο οποίο τα συναντούμε.
Πορεία διδασκαλίας και αξιολόγηση: Στο 3 φύλλο εργασίας προέκυψε το εξής πρόβλημα . Τα παιδιά τοποθέτησαν το ποδήλατο στο φυσικό περιβάλλον που υπάρχει στον τόπο τους ,δηλαδή στον αυτοκινητόδρομο. Το αποτέλεσμα ήταν να δοθεί το έναυσμα για συζήτηση με τελική απόφαση να συναντηθούν όλα τα παιδιά με τον πρόεδρο του Δ.Δ. για την μελλοντική κατασκευή ενός ποδηλατόδρομου. Η προβολή με τον προτζέκτορα ήταν διευκρινιστική. Ο στόχο που τέθηκε επετεύχθητε.

4η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Εφαρμογή : Φύλλο εργασίας 4

Οργάνωση διδασκαλίας και υλικοτεχνική υποδομή
Ημερομηνία: 23/3/2011
Διάρκεια : 1 διδακτική ώρα ( 40΄ λεπτά)
Αριθμός μαθητών: 10
Διαθέσιμος εξοπλισμός :Εργαστήριο Πληροφορικής ( 5 Η/Υ)
Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε : «Kidspiration»

Δραστηριότητα 1
Στόχος : Να διακρίνουν τα μέσα μεταφοράς αγαθών από τα μέσα μετακίνησης ανθρώπων.
Πορεία διδασκαλίας και αξιολόγηση: Η δραστηριότητα άρεσε πολύ στα παιδιά και με αμείωτο ενδιαφέρον την ολοκλήρωσαν. Η συνεργασία για τις περισσότερες ομάδες ήταν απαραίτητη και εποικοδομητική. Υπήρξε στην αρχή η δυσκολία σε αρκετούς να τοποθετήσουν σωστά το τρένο ή το πλοίο στις αντίστοιχες κατηγορίες.. Ύστερα από πολλούς συνδυασμούς, διευκρινίσεις και συζητήσεις κατέληξαν στα σωστά αποτελέσματα με πιο λεπτομερή περιγραφή(π.χ..εμπορικό πλοίο). Η εκφώνηση με το μικροφωνάκι ήταν για αυτούς πρωτόγνωρη. Οι στόχοι επετεύχθησαν . Ο χρόνος ήταν αρκετός.

5η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Εφαρμογή : Φύλλο εργασίας 5

Οργάνωση διδασκαλίας και υλικοτεχνική υποδομή
Ημερομηνία: 30/3/2011
Διάρκεια : 1 διδακτική ώρα ( 40΄ λεπτά)
Αριθμός μαθητών: 10
Διαθέσιμος εξοπλισμός :Εργαστήριο Πληροφορικής ( 5 Η/Υ)
Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε : «Kidspiration»

Δραστηριότητα 1
Στόχος : Να αναφέρουν ότι στα μέσα συγκοινωνίας χρησιμοποιούμε εισιτήριο και να διαπιστώσουν τα στοιχεία που αναγράφονται σε αυτά.
Πορεία διδασκαλίας και αξιολόγηση: Τα εισιτήρια δεν ήταν αρκετά για να δοθούν σε κάθε ομάδα για αυτό έγινε από τυχαίο μαθητή παρουσίαση σε όλες τις ομάδες του κάθε διαφορετικού εισιτηρίου . Η δραστηριότητα κύλησε ομαλά και άρεσε ιδιαίτερα στα παιδιά. Συνεργάστηκαν μεταξύ τους όπου χρειάστηκε και έδειξαν ιδιαίτερη χαρά και ενδιαφέρον. Οι στόχοι που τέθηκαν επετεύχθησαν . Ο χρόνος ήταν αρκετός. Επειδή προέκυψε πρόβλημα με τον εκτυπωτή τα εισιτήρια που συμπλήρωσαν οι μαθητές τα αποθηκεύσαμε και τα εκτυπώσαμε την άλλη μέρα.

6η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Εφαρμογή : Φύλλο εργασίας 6

Οργάνωση διδασκαλίας και υλικοτεχνική υποδομή
Ημερομηνία: 6/4/2011
Διάρκεια : 1 διδακτική ώρα ( 40΄ λεπτά)
Αριθμός μαθητών: 9
Διαθέσιμος εξοπλισμός :Εργαστήριο Πληροφορικής ( 5 Η/Υ)
Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε : «Hot potatoes»

Δραστηριότητα 1
Στόχος : Αξιολόγηση επίτευξης στόχων των δραστηριοτήτων
Πορεία διδασκαλίας και αξιολόγηση: Οι μαθητές κατάφεραν να απαντήσουν σωστά σε ερωτήσεις κατανόησης όλης της ενότητας «τα μέσα μεταφοράς».
Συμπλήρωσαν το σταυρόλεξο αρκετά εύκολα και χωρίς άλλες δυσκολίες. Στη συνέχεια τοποθέτησαν σωστά τις λέξεις που έλειπαν από το αρχείο «καλό ταξίδι». Ένας μαθητής που έλειπε τα συμπλήρωσε την επόμενη μέρα . Η δραστηριότητα κάλυψε όλο το χρόνο του μαθήματος και άρεσε στα παιδιά. Οι στόχοι επετεύχθησαν για όλους τους μαθητές.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ/ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ
ΑΝΑΦΟΡΑ Β΄ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ «ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ»

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Τσιλιμπώνης Άγγελος
Ειδικότητα : Δάσκαλος (ΠΕ 70)
Τάξη: Β΄
Γνωστικό αντικείμενο: Μαθηματικά
Θεματική ενότητα: Επανάληψη στον πολλαπλασιασμό

7η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Εφαρμογή : Φύλλο εργασίας 1

Οργάνωση διδασκαλίας και υλικοτεχνική υποδομή
Ημερομηνία: 13/4/2011
Διάρκεια : 1 διδακτική ώρα ( 40΄ λεπτά)
Αριθμός μαθητών: 10
Διαθέσιμος εξοπλισμός :Εργαστήριο Πληροφορικής ( 5 Η/Υ)
Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε : Κειμενογράφος- Μαθηματικά Α΄- Β΄

Δραστηριότητα 1
Στόχοι : Να εξοικειωθούν με το λογισμικό του κειμενογράφου, των μαθηματικών Α’ και Β’ δημοτικού. Να εξοικειωθούν με την πράξη του πολλαπλασιασμού και την προπαίδεια όλων των μονοψήφιων αριθμών.
Πορεία διδασκαλίας και αξιολόγηση: Δεν παρουσιάστηκε καμία δυσκολία, οι ομάδες ολοκλήρωσαν σχεδόν ταυτόχρονα την εργασία τους. To περιβάλλον των μαθηματικών Α’-Β’ δημοτικού τους ενθουσίασε και δεν δυσκολεύτηκαν καθόλου να εντοπίσουν τα μαθηματικά της Β΄ τάξης και να βρουν ασκήσεις από τον πολλαπλασιασμό.

8η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Εφαρμογή : Φύλλο εργασίας 2

Οργάνωση διδασκαλίας και υλικοτεχνική υποδομή
Ημερομηνία: 4/5/2011
Διάρκεια : 1 διδακτική ώρα ( 40΄ λεπτά)
Αριθμός μαθητών: 10
Διαθέσιμος εξοπλισμός :Εργαστήριο Πληροφορικής ( 5 Η/Υ)
Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε : Μαθηματικά Γ’ - Δ’

Δραστηριότητα 1
Στόχος : Να ελέγχουν το γινόμενο αριθμών χρησιμοποιώντας γεωμετρική ερμηνεία, εποπτικό υλικό, δάχτυλα και να χρησιμοποιούν την αντιμεταθετική ιδιότητα

Πορεία διδασκαλίας και αξιολόγηση: Υπήρξε πρόβλημα με τον προτζέκτορα γι αυτό το συγκεκριμένο βίντεο προβλήθηκε από έναν υπολογιστή και πλαισιώθηκε από τους 10 μαθητές . Ο χρόνος ήταν αρκετός για να λυθούν διάφορες απορίες που είχαν τα παιδιά .

9η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Εφαρμογή : Φύλλα εργασίας 3 & 4

Οργάνωση διδασκαλίας και υλικοτεχνική υποδομή
Ημερομηνία: 11/5/2011
Διάρκεια : 1 διδακτική ώρα ( 40΄ λεπτά)
Αριθμός μαθητών: 10
Διαθέσιμος εξοπλισμός :Εργαστήριο Πληροφορικής ( 5 Η/Υ)
Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε : kidspiration και Μαθηματικά Α’ - Β’

Δραστηριότητα 1
Στόχος : Να φτιάχνουν και να λύνουν προβλήματα που απαιτούν χρήση προπαίδειας καθώς και να το παριστάνουν με εικόνες.

Πορεία διδασκαλίας και αξιολόγηση: Ακολουθήθηκε η πορεία στα φύλλα εργασίας. Μας βοήθησε αρκετά η βιβλιοθήκη του λογισμικού Kidspiration ώστε να αναπαραστήσουμε προβλήματα ιδιαίτερα εύκολα για τη προπαίδεια του τέσσερα και του δύο. Η απεικόνιση των προβλημάτων με σχέδια από τα ίδια τα παιδιά τους βοήθησε στο να κατανοήσουν πλήρως τα προβλήματα που βάλανε . Τέλος ο μικρός αριθμός των παιδιών βοήθησε στην επιβλέπουσα επανάληψη περισσότερων προβλημάτων. Επειδή πολλοί μαθητές (4 στους 10) είναι αλλοδαποί η απεικόνιση των προβλημάτων παρά ο γραπτός λόγος έγινε κατανοητός.

10η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Εφαρμογή : Φύλλο εργασίας 5

Οργάνωση διδασκαλίας και υλικοτεχνική υποδομή
Ημερομηνία: 18/5/2011
Διάρκεια : 1 διδακτική ώρα ( 40΄ λεπτά)
Αριθμός μαθητών: 10
Διαθέσιμος εξοπλισμός :Εργαστήριο Πληροφορικής ( 5 Η/Υ)
Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε : kidspiration και tuxpaint.

Δραστηριότητα 1
Στόχος : Αξιολόγηση επίτευξης στόχων των δραστηριοτήτων
Πορεία διδασκαλίας και αξιολόγηση: Με το λογισμικό Tux Paint και με συνδυασμό τα γινόμενα των αριθμών που βρήκαν τα παιδιά δημιουργήθηκε ένας θεμιτός και δημιουργικός ανταγωνισμός , ταυτόχρονα με μια αξιολόγηση προσωπική , χωρίς να επεμβαίνει ο εκπαιδευτικός η δραστηριότητα κάλυψε πλήρως την αξιολόγηση των μαθητών. Επειδή ο χρόνος ήταν αρκετός δόθηκε στα παιδιά να ξεκινήσουν από ένα σχέδιο με αριθμούς στην ίδια επιφάνεια εργασίας και να το μετατρέψουν σε γινόμενα
(δούλεψαν αντίστροφα). Ευχάριστη και δημιουργική ενασχόληση και ιδιαίτερα με την προπαίδεια. Ο στόχος επετεύχθητε για όλους τους μαθητές.

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License